Tag Archives: nang suat xanh

Các mục tiêu cơ bản của Lean Manufacturing

Các mục tiêu cơ bản của Lean Manufacturing

1. Giới thiệu chung về Lean Manufacturing Lean Manufacturing (sản xuất tinh gọn) là một nhóm phương pháp có hệ thống, liên tục, tập trung vào việc loại bỏ lãng phí và những bất hợp lý trong quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ của một tổ chức. Từ đó cắt giảm chi phí…….