Tag Archives: dao tao bao tri

Các phương pháp, công cụ cải tiến của Lean Manufacturing (Phần 3)

Các phương pháp, công cụ cải tiến của Lean Manufacturing (Phần 3)

7. Mô hình sản xuất Cell (Cellular Manufacturing) Mô hình sản xuất Cell được hiểu là chúng ta phân chia một xưởng sản xuất lớn ra thành nhiều xưởng sản xuất nhỏ với đầy đủ các công đoạn, các yêu cầu của quy trình sản xuất. Và các “xưởng sản xuất nhỏ- Cell” sẽ được…….

Quy trình vận hành máy nén khí sử dụng trong nhà máy xi măng

Hình minh họa. Một số điểm cần chú ý khi vận hành máy nén khí Máy nén khí được vận hành bởi những người chuyên nghiệp – những người sẽ đọc cẩn thận và hiểu tài liệu hướng dẫn này, những chỉ dẫn đi kèm của nhà sản xuất và những chú ý an toàn…….

Thiết kế đảm bảo khả năng bảo trì công nghiệp là gì?

Thiết kế đảm bảo khả năng bảo trì công nghiệp là gì? Design for Maintainability (DFM) Thiết kế là chuyển từ một ý tưởng thành sản phẩm, qui trình hoặc dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của người thiết kế và nhu cầu của người sử dụng. Khả năng bảo trì là một đặc điểm…….