Kỹ thuật bảo trì hệ thống bơm và đường ống

Thời lượng: 40 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức về các loại bơm và đường ống; Phân loại, nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các loại bơm sử dụng trong công nghiệp và đang lưu hành trên thị trường; Các hệ thống bơm và đường ống thường dùng trong thực tế sản xuất ở các nhà máy hóa chất, thực phẩm, sinh học, các nhà cao tầng, các trạm bơm, … Từ đó, giúp học viên nâng cao kiến thức và kỹ năng vận hành, bảo trì, sửa chữa các hệ thống bơm và đường ống.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Những nguyên tắc của thủy lực học.
 • Phân loại bơm.
 • Bơm thể tích: lắp đặt, vận hành và bảo trì.
 • Bơm động học: lắp đặt, vận hành và bảo trì.  
 • Bơm khí động: lắp đặt, vận hành và bảo trì.
 • Các loại van: lắp đặt, vận hành và bảo trì. 
 • Hệ thống đường ống: lắp đặt, vận hành và bảo trì. 
 • Lưu chất: phân loại, các yêu cầu về chất lượng, các đặc tính kỹ thuật, bảo trì, thay đổi tính chất của lưu chất, các bộ lọc.
 • Kỹ thuật an toàn trong hệ thống bơm và đường ống.
 • Phân tích những hư hỏng thường gặp trong hệ thống bơm và đường ống.
 • Áp dụng các kỹ thuật giám sát tình trạng trong hệ thống bơm và đường ống.
 • Lập kế hoạch bảo trì hệ thống bơm và đường ống.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật làm công tác bảo trì, sửa chữa hệ thống bơm và đường ống và những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án, áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp.
 • Học viên làm và báo cáo cuối khóa về các dự án nêu trên.

TÀI LIỆU: 

 1. “Kỹ thuật bảo trì hệ thống bơm và đường ống”.
 2. “Pumps and Hydraulics” by Rex Miller, Mark Richard Miller and Harry Stewart.

Các tài liệu giảng dạy được phát cho mỗi học viên một bộ.

Nội dung khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39.484.494 – 39.487.235

Fax: (08) 38.112.750

Email: info@nangsuatxanh.vn

Website: www.nangsuatxanh.vn  

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype