Hình ảnh

Đào tạo Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị tại PV GAS

Đào tạo Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị tại PV GAS

Với mục tiêu xây dựng PV GAS D trở thành một Công ty cổ phần mạnh, đóng vai trò chủ đạo trong lĩnh vực cung cấp Khí thấp áp trên phạm vi cả nước, PV GAS D sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thị trường theo hướng đa dạng hóa sản phẩm,…….

Hội thảo ứng dụng TPM, tại Biên Hòa – Đồng Nai, ngày 14/4/2018

Bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintanance – TPM), là một phương pháp tiếp cận toàn diện và tiên tiến trong việc bảo trì thiết bị nhằm đạt được “Sản xuất trình độ thế giới” (World Class Manufacturing) với những đặc điểm: Không ngừng máy Không trì hoãn Không phế phẩm Không điều chỉnh…….

Tổng kết khóa đào tạo Lập kế hoạch bảo trì – ngày 31/03/2018

Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát bảo trì là nhóm công việc yếu kém nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Mặt khác nếu lập kế hoạch bảo trì tốt, có thể tăng năng suất bảo trì và giảm đáng kể thời gian ngừng máy. Vì vậy Năng Suất Xanh đã…….