CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN VỀ KỸ NĂNG

Kỹ năng Lập kế hoạch & quản lý thời gian hiệu quả

Thời lượng: 02 ngày MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Thật ra đa phần các nhà quản lý sản xuất là được đề bạt từ những người sản xuất giỏi chuyên môn vì vậy tình trạng các nhà quản lý thiếu kỹ năng quản lý và điều hành tổng thể không phải là trường hợp dị biệt.…….

Kỹ năng quản lý giám sát sản xuất

Thời lượng: 02 ngày GIỚI THIỆU: Thật ra đa phần các nhà quản lý sản xuất là được đề bạt từ những người sản xuất giỏi chuyên môn vì vậy tình trạng các nhà quản lý thiếu kỹ năng quản lý và điều hành tổng thể không phải là trường hợp dị biệt. Họ là…….

Kỹ năng làm chủ sự thay đổi

Thời lượng: 16 tiết (02 ngày) GIỚI THIỆU: Môi  trường làm việc ngày nay cũng đã đổi thay một cách sâu sắc trong vòng 40 năm trở lại đây, và thật khó có thể hình dung rằng “Một doanh nghiệp, một tổ chức nào đó có thể đứng yên mà không cần thay đổi!". Sự…….

Kỹ năng kèm cặp và ủy thác công việc

Thời lượng: 16 tiết (02 ngày) GIỚI THIỆU: Người quản lý là người hỗ trợ để sao cho công việc trong nhóm bộ phận của mình chạy thông suốt. Và một trong những nhiệm vụ chủ yếu của người quản lý là xây dựng một nhóm làm việc có thể thực hiện công việc một…….

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân viên hiệu quả

Thời lượng: 16 tiết (02 ngày) GIỚI THIỆU: Lãnh đạo không chỉ là khả năng lôi cuốn người khác, vì đôi khi đó chỉ là sự mị dân. Đó cũng không phải là khả năng gây cảm tình và thuyết phục người khác vì đây chỉ là kỹ năng của người phụ trách bán hàng.…….

Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên

Thời lượng: 16 tiết (02 ngày) GIỚI THIỆU: Không ai có thể tránh được tình trạng chán nản, uể oải với công việc, nhất là khi kế hoạch thất bại, kết quả công việc không như ý muốn, không được tăng lương hay cất nhắc thăng chức… Những lúc thế này nhà quản lý luôn…….

Kỹ năng giao tiếp sáng tạo và hợp tác nơi làm việc

Thời lượng: 16 tiết (02 ngày) GIỚI THIỆU: Trong doanh nghiệp nhiệm vụ chính của người quản lý không phải là trực tiếp thực hiện công việc mà là tổ chức đội ngũ nhân viên thực hiện công việc. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, bởi vì nó đòi hỏi người quản lý phải…….