Chương trình đào tạo và tư vấn về Kỹ thuật bảo trì

Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa cơ khí

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC Khóa học cung cấp những hiểu biết cần thiết để học viên có thể nắm vững các khái niệm, yêu cầu kỹ thuật về bảo trì và sửa chữa cơ khí, đặc biệt là những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân gây hư hỏng và biện pháp…….

Kỹ thuật bôi trơn và chất bôi trơn

Thời lượng: 40 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp những hiểu biết cần thiết để học viên có thể nắm vững các khái niệm, yêu cầu kỹ thuật về bôi trơn, các loại chất bôi trơn, các kỹ thuật giám sát bôi trơn và lập kế hoạch bôi trơn cho máy móc,…….

Kỹ thuật vận hành, bảo trì lò hơi và thiết bị áp lực cao

Thời lượng: 48 tiết MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp các kiến thức và trang bị cho học viên những kỹ năng: Hiểu được nguyên lý làm việc của nồi hơi. Hiểu được chức năng và nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống hơi. Nắm được các nguyên tắc…….