Các chương trình đào tạo và tư vấn

Đào tạo Quản lý bảo trì công nghiệp (cơ bản)

Đào tạo Quản lý bảo trì công nghiệp giữ một vai trò rất quan trọng trong sản xuất của xí nghiệp, là chìa khóa vàng để tăng khả năng làm việc của thiết bị cũng như tăng chất lượng sản phẩm. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học đề cập đến những vấn đề cơ bản…….

Đào tạo Quản lý bảo trì công nghiệp (nâng cao)

Bảo trì thiết bị công nghiệp là một công việc vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất, giữ cho thiết bị luôn hoạt động ổn định theo lịch trình mà bộ phận sản xuất đã lên kế hoạch. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những tri thức về…….

Đào tạo Bảo trì năng suất toàn diện TPM

Đào tạo Bảo trì năng suất toàn diện TPM, cung cấp các kiến thức cơ bản về TPM nhằm giúp các học viên tham gia thực hiện thành công một chương trình áp dụng TPM trong doanh nghiệp. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Nếu bảo trì được xem như là một khoa học và công nghệ…….

Đào tạo Bảo trì tự quản

Đào tạo Bảo trì tự quản (Autonomous maintenance – AM) giúp người vận hành máy biết sửa chữa, bảo trì máy và nhận diện các hư hỏng ở một mức độ nhất định. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về TPM (Bảo trì năng suất toàn diện)…….

Khóa học Kỹ thuật bảo trì hệ thống Thủy lực

Khóa học Kỹ thuật bảo trì hệ thống Thủy lực cung cấp các kiến thức và kỹ năng về công nghệ truyền động thủy lực. Trên cơ sở đó, học viên có thể thao tác lắp đặt, vận hành hệ thống thủy lực an toàn, có thể chẩn đoán và khắc phục sự cố khi…….

Khóa học Kỹ thuật bảo trì hệ thống khí nén

Khóa học Kỹ thuật bảo trì hệ thống khí nén cung cấp các kiến thức và kỹ năng về công nghệ truyền động khí nén. Trên cơ sở đó, học viên có thể thao tác lắp đặt, vận hành hệ thống khí nén an toàn, có thể chẩn đoán và khắc phục sự cố khi…….