Vì sao cần đào tạo tại doanh nghiệp

VÌ SAO CẦN ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP ???

1. Muốn một người hoàn thành công việc, trước hết hãy mài sắc công cụ cho anh ta. Khổng Tử 2. Năng suất sẽ được nâng cao khi người làm việc trong tổ chức có những kỹ năng cần thiết. John Zenger – Sách “22 bí quyết quản lý hiệu quả” 3. Nhân lực là…….