Tuyển dụng

Thư ký – biết tiếng Anh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  Giới thiệu nhà tuyển dụng: Công ty Cổ phần Năng Suất Xanh hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao, dịch vụ kỹ thuật và công nghệ, cẩn tuyển dụng Thư ký (biết Tiếng Anh). Số lượng: 1 người. Mô tả công việc:  Phiên dịch…….

Biên, phiên dịch tiếng Anh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  Giới thiệu nhà tuyển dụng: Công ty Cổ phần Năng Suất Xanh hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao, dịch vụ kỹ thuật và công nghệ, cẩn tuyển dụng phiên dịch viên để thực hiện các hoạt động kinh doanh, bán hàng, tiếp thị…….

Chuyên viên kinh doanh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Giới thiệu nhà tuyển dụng: Công ty Cổ phần Năng Suất Xanh hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao, dịch vụ kỹ thuật và công nghệ, cẩn tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh để thực hiện các hoạt động kinh doanh, bán hàng, tiếp…….