Tin tức

53835474_2082375838525702_2739394583078109184_n

Khai giảng lớp Lập kế hoạch bảo trì – ngày 05/04/2019

Khai giảng lớp Lập kế hoạch bảo trì – ngày 05/04/2019

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát bảo trì là nhóm công việc yếu kém nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Mặt khác nếu lập kế hoạch bảo trì tốt, có thể tăng năng suất bảo trì và giảm đáng kể thời gian ngừng máy. Vì vậy…….

Top