Thực hành cải tiến năng suất và sản xuất tinh gọn

Thời lượng: 40 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Nhiều doanh nghiệp thường trăn trở với việc cử cán bộ đi học nhưng về không thực hành được những kiến thức đã học. Do vậy, khoá học nhằm đến mục tiêu là tạo cho học viên khả năng ứng dụng trong công việc của mình.

Khóa học cung cấp cho học viên tầm nhìn chung về Giải pháp năng suất toàn diện,  phương pháp phân tích và công cụ cải tiến giúp học viên có thể ứng dụng những kiến thức học được để giải quyết những công việc thực tế để tiến đến xây dựng mô hình một doanh nghiệp năng suất và tinh gọn.

Chương trình được thiết kế dựa trên các chương trình đào tạo cho doanh nghiệp của nhiều tổ chức quốc tế.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

  • Nội dung của giải pháp năng suất toàn diện.
  • Đo lường và đánh giá mức năng suất và tinh gọn của doanh nghiệp. Thực hành đo lường và đánh giá năng suất và tinh gọn của doanh nghiệp
  • Các phương pháp phân tích nguyên nhân. Thực hành phân tích nguyên nhân cho một vấn đề tại doanh nghiệp.
  • 10 công cụ, kỹ thuật cho thực hành cải tiến năng suất và sản xuất tinh gọn (các công cụ cơ bản và thực tế để áp dụng. Có thể yêu cầu cung cấp đề cương môn học nếu cần biết rõ các công cụ được trình bày).
  • Qui trình triển khai một dự án thực hành cải tiến năng suất và sản xuất tinh gọn.
  • Các ví dụ điển hình về triển khai một dự án thực hành cải tiến năng suất và sản xuất tinh gọn.
  • Thực hành lựa chọn đề tài dự án và thực hiện các bước triển khai dự án.
  • Báo cáo cuối khóa  và thảo luận về các dự án thực hành cải tiến năng suất và sản xuất tinh gọn.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các cán bộ quản lý cấp trung của doanh nghiệp có công việc liên quan đến quản lý và điều hành sản xuất.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Thời lượng cho giảng dạy lý thuyết: 50% và thời gian cho thực hành ứng dụng: 50%. Giảng viên tham gia tư vấn giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp.

TÀI LIỆU: 

  • Tài liệu chuyên sâu về  “Thực hành cải tiến năng suất và sản xuất tinh gọn”.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn

Email: info@nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype