Nguyễn Đức Độ – Công ty CP Công nghiệp Masan

Lớp học mở ra nhằm giải quyết nhu cầu cần thiết của các nhà máy hiện nay.

Top