Nguyễn Bá Hoàng – Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Khóa học này giúp tôi hiểu rõ hơn về các mối nguy và cách phòng ngừa về điện. Ngoài ra, khóa học còn cung cấp thông tin về các thiết bị điện được sử dụng trong cuộc sống và công việc

Top