Tag Archives: lap ke hoach bao tri

Khóa học Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì – khai giảng ngày 05/08/2021

Khóa học Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì – khai giảng ngày 05/08/2021

Khóa học Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì được thiết kế để giúp người học biết được các phương pháp lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì, nhằm tăng năng suất bảo trì và giảm đáng kể thời gian ngừng máy. MỤC ĐÍCH KHÓA…….