Tag Archives: khoa hoc bao tri

Thiết kế đảm bảo khả năng bảo trì công nghiệp là gì?

Thiết kế đảm bảo khả năng bảo trì công nghiệp là gì?

Thiết kế đảm bảo khả năng bảo trì công nghiệp là gì? Design for Maintainability (DFM) Thiết kế là chuyển từ một ý tưởng thành sản phẩm, qui trình hoặc dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của người thiết kế và nhu cầu của người sử dụng. Khả năng bảo trì là một đặc điểm…….