Tag Archives: giam sat tinh trang

Khóa học Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị – khai giảng ngày 19/08/2021

Khóa học Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị – khai giảng ngày 19/08/2021

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về các kỹ thuật phân tích hư hỏng, công nghệ và thiết bị giám sát tình trạng thiết bị. Trên cơ sở đó, học viên có thể thực hiện các công việc chẩn đoán, đánh giá nhằm đảm bảo sức khỏe tốt…….