Tag Archives: dao tao TPM

Công nghệ 4.0 đưa TPM vào thời đại kỹ thuật số

Công nghệ 4.0 đưa TPM vào thời đại kỹ thuật số

Công nghệ 4.0 đang phá vỡ sản xuất trên nhiều mặt trận – từ công suất sản xuất, bảo trì dự đoán và chất lượng, để cung cấp quản lý chuỗi và hàng tồn kho. Trong bài báo này, chúng tôi muốn chuyển tải nội dung về các nguyên tắc cơ bản của TPM và…….

Khóa học TPM – Bảo trì năng suất toàn bộ – khai giảng ngày 23/07/2020

Khóa học TPM – Bảo trì năng suất toàn bộ  giúp các học viên biết cách giảm thiểu các lãng phí và đạt được mục tiêu hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ (OEE). MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Sau khóa học TPM, học viên có thể: Hiểu khái niệm, triết lý quản lý và…….