Tag Archives: dao tao doanh nghiep

Bài học từ nâng cao năng suất lao động của Nhật Bản và Singapore

Bài học từ nâng cao năng suất lao động của Nhật Bản và Singapore

Nhật Bản, Singapore là hai quốc gia trong khu vực châu Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm ở mức cao. Một trong những bài học quan trọng “thúc” nền kinh tế của 2 nước này trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ở mức cao là nhờ…….