Tag Archives: dao tao bao tri cong nghiep

TPM là gì và các bước để thực hiện TPM thành công

TPM là gì và các bước để thực hiện TPM thành công

“Bạn chỉ mạnh như liên kết yếu nhất của bạn”. Mặc dù rất hay, cụm từ này thể hiện những gì các nhà máy sản xuất và cơ sở chế biến đã nỗ lực khắc phục trong nhiều năm: Bạn dự định làm thế nào; và ngăn chặn các thiết bị bị hỏng trong sản…….