Tag Archives: cac buoc trien khai TPM

Công nghệ 4.0 đưa TPM vào thời đại kỹ thuật số

Công nghệ 4.0 đưa TPM vào thời đại kỹ thuật số

Công nghệ 4.0 đang phá vỡ sản xuất trên nhiều mặt trận – từ công suất sản xuất, bảo trì dự đoán và chất lượng, để cung cấp quản lý chuỗi và hàng tồn kho. Trong bài báo này, chúng tôi muốn chuyển tải nội dung về các nguyên tắc cơ bản của TPM và…….

Bảo trì năng suất toàn bộ – khai giảng ngày 21/05/2020

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Sau khóa học, học viên có thể: Hiểu khái niệm, triết lý quản lý và các nguyên tắc cơ bản của TPM. Hiểu 8 trụ cột của TPM và các hoạt động thực hiện. Hiểu các công cụ của TPM, áp dụng để xác định và loại bỏ các tổn thất…….