Tag Archives: bao tri nang suat toan dien

Khóa học Bảo trì tự quản – (Autonomous Maintenance – AM) – khai giảng ngày 16/09/2022

Khóa học Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance – AM) giúp người vận hành máy biết sửa chữa, bảo trì máy và nhận diện các hư hỏng ở một mức độ nhất định. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance – AM) giúp người vận hành máy biết sửa chữa,…….

Bảo trì năng suất toàn bộ – khai giảng ngày 21/05/2020

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Sau khóa học, học viên có thể: Hiểu khái niệm, triết lý quản lý và các nguyên tắc cơ bản của TPM. Hiểu 8 trụ cột của TPM và các hoạt động thực hiện. Hiểu các công cụ của TPM, áp dụng để xác định và loại bỏ các tổn thất…….