Sáu Sigma

Thơi lượng: 40 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Sáu Sigma là một chủ đề thời sự, một công cụ mạnh liên quan đến những cải tiến về chất lượng, năng suất, tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về Sáu Sigma nhằm giúp các học viên tham gia có hiệu quả vào các hoạt động liên quan đến thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng Sáu Sigma trong doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

@ Mở đầu về Sáu Sigma:

    + Sáu Sigma là gì?

    + Chiến lược để duy trì sự thành công.

    + Sáu Sigma tại Motorola và GE.

    + Sáu Sigma và những thách thức trong thời đại toàn cầu hóa.

    + Các lợi ích của Sáu Sigma.

    + Các đặc điểm cơ bản của Sáu Sigma.

    + Hai nội dung cơ bản của Sáu Sigma.

@ Những khái niệm cơ bản về Sáu Sigma:

    + Lượng hóa các chỉ tiêu trong kinh doanh.

    + Giảm chi phí ẩn trong kinh doanh.

    + Phương pháp tính hệ số sigma.

    + Vai trò của Sáu Sigma trong hoạt động kinh doanh.

    + Quan hệ giữa kết quả và các yếu tố hệ thống.

    + Hiệu quả thực của quá trình.

    + Độ lệch chuẩn và loại trừ sự biến động.

    + Những ví dụ điển hình về Sáu Sigma.

    + Phương pháp DMAIC (Define – Measure – Analyse – Improve -Control).

    + Phương pháp DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify).

@ Xây dựng tổ chức Sáu Sigma:

     +   Phong cách Sáu Sigma trong tổ chức.

     + Sáu Sigma và vị  trí  của  người  lãnh  đạo.

     + Bộ máy điều hành chương trình Sáu Sigma.

     + Đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức phục vụ cho Sáu Sigma.

     + Để đào tạo Sáu Sigma hiệu quả.

@ Triển khai Sáu Sigma:

     + Giai đoạn chuẩn bị.

     + Giai đoạn triển khai.

@ Vài kinh nghiệm áp dụng Sáu Sigma điển hình:

     + Các kinh nghiệm áp dụng Sáu Sigma điển hình tại một số doanh nghiệp trên thế giới và trong khu vực.

     + Các kinh nghiệm áp dụng Sáu Sigma điển hình tại một số doanh nghiệp ở Việt Nam.

@ Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng Sáu Sigma trong doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Nhà lãnh đạo, quản lý, các nhân viên làm việc trong các bộ phận sản xuất, chất lượng, bảo trì, cung ứng, quan hệ khách hàng, kho và những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

  • Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án, áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp.
  • Học viên làm và báo cáo cuối khóa về các dự án nêu trên.

TÀI LIỆU: 

  1. “Sáu Sigma”.
  2. “The Six Sigma Handbook – A Complete Guide for Green Belts, Black Belts, and Managers at All Levels” by Thomas Pyzdek and Paul A. Keller.

Các tài liệu được cấp một bộ cho mỗi học viên.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn 

Email: info@nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype