Sản xuất tinh gọn

Thời lượng: 40 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về sản xuất tinh gọn nhằm tạo ra một môi trường làm việc có năng suất trong công ty. Từ đó, học viên có thể tự tin sử dụng những kinh nghiệm và kỹ năng vừa được trang bị nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm và đưa ra nền tảng nhằm tiến đến xây dựng hệ thống chất lượng toàn diện.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Tinh gọn và suy nghĩ  tinh gọn.
 • Triết lý của tinh gọn.
 • Mục tiêu của tinh gọn.
 • Các bước để trở nên tinh gọn.
 • Định nghĩa sản xuất tinh gọn.
 • Lịch sử của sản xuất tinh gọn.
 • Các đặc điểm của sản xuất tinh gọn.
 • Mục tiêu của sản xuất tinh gọn.
 • Những nguyên tắc của sản xuất tinh gọn.
 • Sản xuất truyền thống và sản xuất tinh gọn.
 • Những lợi ích khi áp dụng sản xuất tinh gọn.
 • Giá trị và giá trị gia tăng.
 • 7 loại lãng phí chính.
 • Các loại lãng phí khác.
 • Các giai đoạn triển khai sản xuất tinh gọn.
 • Các công cụ và phương pháp trong sản xuất tinh gọn.

+ Cho các bước đầu tiên: Kaizen, loại bỏ các lãng phí, 5S, tổ chức mặt bằng làm việc, tiêu chuẩn hóa.

+ Để kiểm soát quá trình: cân đối chuyền sản xuất, thời gian chu kỳ sản xuất, dòng một sản phẩm, đúng lúc, SMED, phân tích nguyên nhân gốc rễ.

+ Để kiểm soát sản xuất: Tự động hóa/ Poka Joke, các hệ thống đẩy/ kéo, giảm tồn kho, nhân lực linh hoạt, các công cụ hiển thị, các bảng kiểm soát.

+ Bảo trì năng suất toàn diện (TPM).

 • Đo lường và đánh giá tinh gọn.
 • Nhận dạng và xác định các cơ hội áp dụng sản xuất tinh gọn.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Những chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cấp cao, cấp trung và nhân viên làm việc có liên quan đến năng suất và chất lượng và tất cả những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án, áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp.
 • Học viên làm và báo cáo cuối khóa về các dự án nêu trên.

TÀI LIỆU: 

 1. Tài liệu “Sản xuất tinh gọn”.
 2. “Lean Manufacturing Principles Made Easy” by Wings of Success.
 3. “Lean manufacturing: tools, techniques, and how to use them” by William M. Feld.

 Các tài liệu được cung cấp một bộ cho mỗi học viên.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn 

Email: info@nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype