Quản lý bảo trì công nghiệp (nâng cao)

Thời lượng: 40 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp cho học viên những tri thức về đo lường hiệu quả công tác bảo trì nhằm đánh giá hiện trạng bảo trì tại doanh nghiệp. Từ đó, học viên có thể áp dụng các phương pháp phân tích nguyên nhân và những giải pháp khắc phục để xác định những việc cần làm, áp dụng các giải pháp, kỹ thuật, công cụ của bảo trì hiện đại nhằm cải thiện hiệu quả công tác bảo trì cho doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Đo lường và đánh giá hiệu quả công tác bảo trì .
 • Áp dụng các phương pháp phân tích nguyên nhân và những giải pháp khắc phục.
 • Những giải pháp cải thiện độ tin cậy của phụ tùng, thiết bị và nhà máy.
 • Những giải pháp cải thiện hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ (OEE).
 • Áp dụng hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính.
 • Xây dựng các qui trình và biểu mẫu trong hệ thống quản lý bảo trì.
 • Cải thiện hệ thống lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì.
 • Áp dụng bảo trì trên cơ sở tình trạng.
 • Áp dụng bảo trì năng suất toàn diện (TPM).
 • Áp dụng bảo trì tinh gọn.
 • Báo cáo cuối khóa học và thảo luận về các dự án cải thiện hiệu quả công tác bảo trì tại doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các học viên đã học các khóa học về bảo trì (quản lý và các kỹ thuật bảo trì), những người quản lý cấp cao và cấp trung, những người quan tâm đến bảo trì.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Lý thuyết 1/3 và thực hành áp dụng 2/3 cho thực tế tại doanh nghiệp và tổ chức của học viên.

TÀI LIỆU: 

 • Tài liệu về  “Quản lý bảo trì công nghiệp nâng cao”.
 • Hai quyển sách “Quản lý bảo trì công nghiệp” và “Kỹ thuật bảo trì công nghiệp” của tác giả Phạm Ngọc Tuấn.
 • Đĩa CD – ROM chứa 10 quyển sách về quản lý bảo trì, hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính, bảo trì năng suất toàn diện, bảo trì tinh gọn, phương pháp phân tích nguyên nhân hư hỏng.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Email: info@nangsuatxanh.vn

Website: www.nangsuatxanh.vn  

*

*

Top