Năng suất và chất lượng

upload550fde089d096

Đào tạo nhân viên hiệu quả

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đang là một đề tài nóng trên bàn các cấp quản trị cao nhất của các công ty. Đã đến lúc mọi người nhận thức ra được rằng không thể cứ trông chờ vào những tài năng do cha mẹ họ sinh ra, cũng không thể ngồi…….

images (1)

Vì sao 5S chưa được nhiều doanh nghiệp áp dụng

Theo chuyên gia Nguyễn Đăng Minh, bằng phương pháp phân tích nhân-quả (5WHYS) để xây dựng sơ đồ cây chỉ ra các nguyên nhân chính khiến việc áp dụng, truyền bá và nhân rộng 5S trong các DNSXNVV Việt Nam bị hạn chế.  Thiếu sự cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp khi thực hiện 5S   Trong một doanh…….

images

Quy trình triển khai thực hiện 5S

Trước tiên, tổ chức cần xác định rõ mục tiêu của việc triển khai 5S. Sau đó tiến hành thành lập Ban 5S. Nên chọn ra mỗi bộ phận có 2 người để cử vào Ban 5S để nếu một người nghỉ thì công việc vẫn được thực hiện. Thành viên được lựa chọn vào…….

Top