Năng suất và chất lượng

upload549e196c35fd1

Công tác đào tạo – yếu tố then chốt trong phát triển doanh nghiệp

Công tác đào tạo – yếu tố then chốt trong phát triển doanh nghiệp

Nhân lực là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của mỗi công ty. Vì vậy, các doanh nghiệp không tiếc công sức đầu tư cho công tác tuyển dụng với mong muốn xây dựng được đội ngũ nhân sự trình độ cao. Nhưng thực tế cho thấy các nhà lãnh đạo và…….

upload550fc9d656c6c

Đào tạo Nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp

  Hoạt động hiệu quả của Doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, một trong những yếu tố quyết định là chất lượng nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực bao gồm cả lao động quản lý và lao động hoạt động trực tiếp và gián tiếp trong quá trình sản xuất – kinh doanh của…….

upload550fccb35f942

Các cách tạo Động lực thúc đẩy nhân viên hiệu quả

Đối với hầu hết các nhân viên, thỏa mãn với công việc có ý nghĩa rất quan trọng. Nó giúp tạo ra thái độ làm việc tích cực, hăng say, cho ra kết quả cao trong công việc. Bạn muốn nhân viên của mình vui vẻ, năng động, và làm việc hiệu quả? Câu hỏi…….

upload550fdbd0cec7a

Những mục đích cơ bản của đào tạo

1. Ý nghĩa của đào tạo với tổ chức   * Nhân viên được phát triển về năng lực và năng suất trong tương lai sẽ được tăng cường đồng thời với khả năng tự giải quyết khó khăn của họ được nâng cao.   * Thái độ lao động của nhân viên được cải…….

upload550fde089d096

Đào tạo nhân viên hiệu quả

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đang là một đề tài nóng trên bàn các cấp quản trị cao nhất của các công ty. Đã đến lúc mọi người nhận thức ra được rằng không thể cứ trông chờ vào những tài năng do cha mẹ họ sinh ra, cũng không thể ngồi…….

images (1)

Vì sao 5S chưa được nhiều doanh nghiệp áp dụng

Theo chuyên gia Nguyễn Đăng Minh, bằng phương pháp phân tích nhân-quả (5WHYS) để xây dựng sơ đồ cây chỉ ra các nguyên nhân chính khiến việc áp dụng, truyền bá và nhân rộng 5S trong các DNSXNVV Việt Nam bị hạn chế.  Thiếu sự cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp khi thực hiện 5S   Trong một doanh…….

images

Quy trình triển khai thực hiện 5S

Trước tiên, tổ chức cần xác định rõ mục tiêu của việc triển khai 5S. Sau đó tiến hành thành lập Ban 5S. Nên chọn ra mỗi bộ phận có 2 người để cử vào Ban 5S để nếu một người nghỉ thì công việc vẫn được thực hiện. Thành viên được lựa chọn vào…….

Top