Năng suất và chất lượng

Tập đoàn dệt may Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa, bám chặt mọi cơ hội kinh doanh dù nhỏ nhất để hạn chế suy giảm cũng như duy trì công ăn việc làm cho người lao động

Hiện nay, đơn hàng cho quý 4 hầu như chưa có và là một thách thức vô cùng lớn cho kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Dệt may. Những đơn hàng khẩu trang cũng đã đảo chiều, số lượng không nhiều trong khi giá lại giảm đến mức chỉ vừa đủ chi phí sản…….

Các phương pháp, công cụ cải tiến của Lean Manufacturing (Phần 3)

7. Mô hình sản xuất Cell (Cellular Manufacturing) Mô hình sản xuất Cell được hiểu là chúng ta phân chia một xưởng sản xuất lớn ra thành nhiều xưởng sản xuất nhỏ với đầy đủ các công đoạn, các yêu cầu của quy trình sản xuất. Và các “xưởng sản xuất nhỏ- Cell” sẽ được…….

Các phương pháp, công cụ cải tiến của Lean Manufacturing (Phần 1)

Áp dụng Lean Manufacturing, nhằm loại bỏ lãng phí, các công ty có thể lựa chọn các phương pháp, công cụ thích hợp với thực tế sản xuất tại công ty mình 1. Sơ đồ chuỗi giá trị (Value stream mapping – VSM) Sơ đồ chuỗi giá trị (VSM) là tập hợp các phương pháp…….