Năng suất và chất lượng

478144494

Quản trị tồn kho trong xu hướng công nghệ mới

Những năm gần đây có nhiều giải pháp công nghệ được ứng dụng trong quản trị chuỗi cung ứng theo hướng giảm thiểu tồn kho, tiết kiệm chi phí để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp (DN) cần các yếu tố đầu vào sẵn có nhằm đảm bảo sản xuất…….

chat-luong-nhan-luc---su-tran-tro-cua-doanh-nghiep-viet-1

Lợi ích của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Mục tiêu chung của việc đào tạo và phát triển nhân lực là nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của doanh nghiệp, thông qua việc giúp người lao động hiểu rõ hơn về công việc, nắm vững hơn nghề nghiệp của mình và thực hiện…….

365c4_ktsg_gia_tang_nang_suat_200

Đổi tư duy để tăng năng suất

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, năng suất lao động là yếu tố chủ chốt cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trong những năm qua, năng suất lao động của Việt Nam vẫn nằm ở dưới đáy so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Chính vì…….

Top