Kỹ thuật và công nghệ

Các nguyên tắc DFR – Nguyên tắc khả năng điều chỉnh

Điều chỉnh là quá trình tiến hành đối với các cụm, máy để các thông số của chúng đạt được giá trị mong muốn hoặc nằm trong phạm vi đề ra. Khi lắp ráp các chi tiết thành cụm, lắp ráp các cụm thành máy; lắp đặt máy vào vị trí vận hành; đặc biệt…….

Các nguyên tắc DFR – Nguyên tắc phân tích hệ thống

Nhiều phương pháp xem xét lại thiết kế và an toàn được phát triển để giúp hiểu được tai nạn xảy ra như thế nào, làm thế nào để giảm chúng. Xem xét lại thiết kế trong đó có tiến hành phân tích có thể phát hiện tất cả các khía cạnh của thiết kế.…….

Hệ thống thủy lực trong máy xây dựng

Đối với các thiết bị máy xây dựng được ứng dụng các công nghệ tiên tiến thì hầu hết đều có sự tham gia của hệ thống thủy lực. Hệ thống này có vai trò rất quan trong đối với sự hoạt động ổn định của máy và giúp máy phát huy được tối đa…….

Ứng dụng máy tính nhúng trong công nghiệp

Có thể khẳng định mọi người đều biết máy tính là gì. Song rất nhiều người không thể phân biệt được sự khác nhau giữa một máy tính đa dụng với một máy tính nhúng. Máy tính đa dụng như PC văn phòng điển hình được sử dụng để chạy hàng loạt chương trình và…….

Giải pháp tự động hóa cho trạm điện

IED “Intelligent Electronic Devices” Thiết bị điện tử thông minh Một giải pháp điển hình có khả năng tích hợp một số thiết bị điện tử thông minh (IEDs) chẳng hạn như các thiết bị an toàn, các thiết bị đo lường, điều khiển, giao tiếp với phần còn lại của hệ thống bởi một…….