Kỹ thuật và công nghệ

He-thong-tu-dong-hoa-luoi-dien-phan-phoi_01

Giải pháp tự động hóa cho trạm điện

IED “Intelligent Electronic Devices” Thiết bị điện tử thông minh Một giải pháp điển hình có khả năng tích hợp một số thiết bị điện tử thông minh (IEDs) chẳng hạn như các thiết bị an toàn, các thiết bị đo lường, điều khiển, giao tiếp với phần còn lại của hệ thống bởi một…….

Top