Kỹ thuật và công nghệ

Untitled

Các nguyên tắc DFR – Nguyên tắc xác định các đặc tính sản phẩm

Các nguyên tắc DFR – Nguyên tắc xác định các đặc tính sản phẩm

Khi phát triển một sản phẩm hoặc hệ thống mới, việc đề ra những yêu cầu đối với sản phẩm là bước đầu tiên. Yêu cầu là độ tin cậy, hoặc là đặc tính sử dụng của sản phẩm. Đặc tính của sản phẩm là sự mô tả chính xác sản phẩm làm được những…….

Untitled

Các nguyên tắc DFR – Nguyên tắc đảm bảo yếu tố con người

Thiết bị, hệ thống là sản phẩm của con người. Con người sẽ quản lý, vận hành thiết bị, hệ thống khi đưa chúng vào sử dụng. Và cũng chính con người sẽ bảo trì, hiệu chỉnh, phục hồi,… thiết bị, hệ thống trong suốt chu kỳ sống của chúng. Do vậy, một sản phẩm…….

16012203

Các nguyên tắc DFR – Nguyên tắc đảm bảo bôi trơn

Tuổi thọ của thiết bị, hệ thống phụ thuộc rất lớn vào việc bôi trơn nó trong quá trình vận hành. Dầu và mỡ bôi trơn cùng hệ thống bôi trơn là vấn đề quan trọng sống còn đối với một thiết bị. Thiết bị cơ khí và cơ điện có thể bị hư hỏng…….

16012203

Các nguyên tắc DFR – Nguyên tắc giảm rung động

Các rung động khi thiết bị vận hành phải được tính đến trong thiết kế để hạn chế ảnh hưởng của chúng tới độ chính xác, tuổi thọ của thiết bị. Các nguồn gây rung động là các chuyển động, đặc biệt là chuyển động quay ở tốc độ cao; các tải trọng tác động…….

Top