Kỹ thuật và công nghệ

Untitled

Các nguyên tắc DFR – Nguyên tắc đảm bảo yếu tố con người

Thiết bị, hệ thống là sản phẩm của con người. Con người sẽ quản lý, vận hành thiết bị, hệ thống khi đưa chúng vào sử dụng. Và cũng chính con người sẽ bảo trì, hiệu chỉnh, phục hồi,… thiết bị, hệ thống trong suốt chu kỳ sống của chúng. Do vậy, một sản phẩm…….

16012203

Các nguyên tắc DFR – Nguyên tắc đảm bảo bôi trơn

Tuổi thọ của thiết bị, hệ thống phụ thuộc rất lớn vào việc bôi trơn nó trong quá trình vận hành. Dầu và mỡ bôi trơn cùng hệ thống bôi trơn là vấn đề quan trọng sống còn đối với một thiết bị. Thiết bị cơ khí và cơ điện có thể bị hư hỏng…….

16012203

Các nguyên tắc DFR – Nguyên tắc giảm rung động

Các rung động khi thiết bị vận hành phải được tính đến trong thiết kế để hạn chế ảnh hưởng của chúng tới độ chính xác, tuổi thọ của thiết bị. Các nguồn gây rung động là các chuyển động, đặc biệt là chuyển động quay ở tốc độ cao; các tải trọng tác động…….

16012202

Các nguyên tắc DFR – Nguyên tắc đảm bảo làm nguội

Làm nguội là biện pháp chủ yếu để giảm biến dạng nhiệt, một yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác, cứng vững của thiết bị. Biến dạng nhiệt sinh ra do tác động nhiệt của môi trường và do chính sự hoạt động của các cơ cấu trong thiết bị gây nên.           Trong…….

Top