Kỹ thuật và công nghệ

dba28338d1af6b03a8d23fec94fa8315

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị nông sản sau thu hoạch

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị nông sản sau thu hoạch

Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật để nâng cao giá trị nông sản sau thu hoạch là vấn đề quan trọng trong phát triển bền vững nền nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế triển khai cần có môi trường thông thoáng, nhất là một thị trường khoa…….

Ocado-5308-1486372793

Siêu thị trực tuyến ở Anh dùng robot chuyển rau củ

Hệ thống robot sẽ đảm nhận việc chọn và đóng gói các mặt hàng trong kho một cách nhanh chóng. Ocado – một trong những siêu thị trực tuyến lớn nhất tại Anh, đang thử nghiệm mô hình robot hình người đảm nhận việc vận chuyển hàng hóa trong kho. Đây là một phần trong…….

Untitled

Các nguyên tắc DFR – Nguyên tắc đảm bảo yếu tố con người

Thiết bị, hệ thống là sản phẩm của con người. Con người sẽ quản lý, vận hành thiết bị, hệ thống khi đưa chúng vào sử dụng. Và cũng chính con người sẽ bảo trì, hiệu chỉnh, phục hồi,… thiết bị, hệ thống trong suốt chu kỳ sống của chúng. Do vậy, một sản phẩm…….

Top