Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị

Thời lượng: 40 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về các kỹ thuật phân tích hư hỏng, công nghệ và thiết bị giám sát tình trạng thiết bị. Trên cơ sở đó, học viên có thể thực hiện các công việc chẩn đoán, đánh giá nhằm đảm bảo sức khỏe tốt cho các thiết bị hiện đang sử dụng trong nhà máy. Qua môn học này, các kỹ thuật viên cũng như các nhà quản lý bảo trì hiểu rõ hơn vì sao cứ đầu tư 1 USD cho bảo trì trên cơ sở tình trạng (Condition – Based Maintenance) lại có thể tiết kiệm được trung bình 5 USD cho doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Mở đầu về hư hỏng và phân tích hư hỏng.
 • Các phương pháp phân tích hư hỏng.
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis).
 • Phân tích dạng và tác động của hư hỏng (Failure Modes and Effects Analysis).
 • Sử dụng phần mềm trong phân tích hư hỏng.
 • Mở đầu về kỹ thuật giám sát tình trạng.
 • Giám sát rung động.
 • Giám sát hạt và tình trạng lưu chất.
 • Giám sát âm.
 • Giám sát nhiệt độ.
 • Giám sát khuyết tật và kiểm tra không phá hủy.
 • Tương lai của giám sát tình trạng.
 • Một số hệ thống giám sát tình trạng điển hình.
 • Thiết kế một hệ thống giám sát tình trạng thiết bị.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các nhà quản lý, quản đốc, tổ trưởng, kỹ sư, kỹ thuật viên có liên quan đến sản xuất , bảo trì và tất cả những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn nhằm cải thiện hoạt động sản xuất và bảo trì của doanh nghiệp.
 • Học viên làm và báo cáo cuối khóa về các dự án nêu trên.

TÀI LIỆU: 

 1. “Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị” của tác giả Phạm Ngọc Tuấn.
 2. “An Introduction to Predictive Maintenance” by R. Keith Mobley.
 3. “Root Cause Failure Analysis” by by R. Keith Mobley.
 4. “Vibration Monitoring, Testing, and Instrumentation” by Clarence W. de Silva

Các tài liệu được phát cho mỗi học viên một bộ.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Email: info@nangsuatxanh.vn

Website: www.nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype