Kỹ thuật lập trình, vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển dùng PLC

Thời lượng: 40 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

     Khóa học giới thiệu những khái niệm cơ bản và các tính năng của bộ điều khiển lập trình PLC, tập lệnh, phương pháp lập trình, kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển tự động dùng PLC. Qua khóa học, học viên có thể vận hành hiệu quả hơn hoặc tiến hành việc bảo trì, nâng cấp, cải tiến các hệ thống PLC.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Mở đầu về bảo trì hệ thống điều khiển dùng PLC.
 • Giới thiệu cấu trúc phần cứng PLC S7-200.
 • Giới thiệu về phần mềm lập trình STEP 7 MicroWin 32.
 • Tập lệnh PLC S7-200.
 • Cấu trúc chương trình điều khiển.
 • Xử lý tín hiệu analog.
 • Giao diện người máy – HMI.
 • Vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển dùng PLC S7-200.
 • Phân tích các hư hỏng thường gặp trong hệ thống điều khiển và các giải pháp khắc phục.
 • Kỹ thuật an toàn trong hệ thống điều khiển.
 • Áp dụng các kỹ thuật giám sát tình trạng trong hệ thống điều khiển.
 • Lập kế hoạch bảo trì hệ thống điều khiển.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các cán bộ quản lý, các kỹ thuật viên, công nhân làm việc có liên quan đến những hệ thống PLC và tất cả những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giáo viên giảng lý thuyết kết hợp sử dụng các phần mềm mô phỏng, sau đó học viên làm bài tập và thực hành nhằm ứng dụng các kiến thức đã tiếp thu.

TÀI LIỆU: 

 1. “Kỹ thuật lập trình, vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển dùng PLC”.
 2.  “Automating Manufacturing Systems with PLCs” by Hugh Jack.
 3. “Programming with STEP 7 V5.3” by Siemens.
 4. “PLC Simulation for S7-300 and S7-400” by Siemens.

Các tài liệu được phát một bộ cho mỗi học viên.

Nội dung khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của  doanh nghiệp.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn  – Email: info@nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype