Kỹ thuật an toàn và môi trường

Thời lượng: 40 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về các kỹ thuật an toàn trong lao động, nắm rõ các nguy cơ mất an toàn trong lao động, các vấn đề về vệ sinh công nghiệp, làm cho họ hiểu được mục đích, ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động. Từ đó xây dựng các biện pháp phòng ngừa chứ không chỉ tập trung vào việc xử lý, giải quyết các sự cố

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Những vấn đề cơ bản của kỹ thuật bảo hộ lao động (BHLĐ)
 • Kỹ thuật vệ sinh công nghiệp
 • Những yêu cầu đảm bảo an toàn khi thiết kế xí nghiệp
 • Kỹ thuật an toàn trong ngành cơ khí
 • Kỹ thuật an toàn điện
 • Kỹ thuật phòng chống cháy nổ
 • Công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp
 • Khoa học về môi trường
 • Môi trường không khí
 • Môi trường nước
 • Môi trường đất đá
 • Chất thải nguy hại và tác động
 • Thảo luận về một số trường hợp hư hỏng và mất an toàn đã xảy ra tại Công ty.
 • Phân tích hiện trạng, đề xuất một số giải pháp để cải thiện điều kiện làm việc và an toàn tại Công ty.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các nhà quản lý lao động, quản lý sản xuất, các kỹ thuật viên, công nhân trực tiếp sản xuất, bảo trì có liên quan đến những nội dung của khóa đào tạo.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giảng dạy lý thuyết về những vấn đề an toàn lao động, kết hợp với thực hành phân tích hiện trạng và đưa ra các giải pháp để cải thiện môi trường làm việc tốt hơn, an toàn hơn.

TÀI LIỆU: 

Tài liệu “Kỹ thuật an toàn và môi trường” được phát cho mỗi học viên.

Nội dung của khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của công ty.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Điện thoại: (08) 39 484 494 – 39.487.235

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn 

Email: info@nangsuatxanh.vn

*

*

Top