Kỹ năng

682_10-cach-de-su-dung-thoi-gian-hieu-qua-hon(1)

Cách quản lý thời gian hiệu quả hơn

Quản lý thời gian là một trong những kỹ năng quan trọng, để đạt được thành công. Vì những người quản lý thời gian hiệu quả sẽ có tư duy rành mạch hơn, rõ ràng hơn. Họ là những người sáng tạo hơn và làm việc tốt hơn, và giải quyết được nhiều vấn đề…….

thanhnha-153107123100-ke-hoach

Kỹ năng lập kế hoạch (Phần 2)

4. Phân loại – Hoạch định chiến lược. – Hoạch định tác nghiệp. – Hoạch định dự án. – Mục tiêu. – Hoạch định năm. – Hoạch định tháng. – Hoạch định tuần. 4.1 Hoạch định chiến lược Đặc điểm – Thời hạn: vài năm – Khuôn khổ: rộng – Mục tiêu: ít chi tiết…….

5619111kh

Kỹ năng lập kế hoạch (Phần 1)

1. Khái niệm: Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó.  Nó liên hệ với những phương tiện cũng như với những mục đích. Tất cả những người quản lý đều làm công việc hoạch định. 2. Ý nghĩa…….

Top