Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên

Thời lượng: 16 tiết (02 ngày)

GIỚI THIỆU:

Không ai có thể tránh được tình trạng chán nản, uể oải với công việc, nhất là khi kế hoạch thất bại, kết quả công việc không như ý muốn, không được tăng lương hay cất nhắc thăng chức… Những lúc thế này nhà quản lý luôn tự hỏi: “Làm thế nào để nhân viên của tôi làm việc tích cực, tập trung & tham gia vào các hoạt động nhằm đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp?".

Quản lý con người & tạo động lực làm việc cho nhân viên là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý. Hiểu & áp dụng tốt các biện pháp hướng dẫn kèm cặp tăng động lực cho đội ngũ nhân viên hiện có đôi khi mang lại những hiệu quả lớn hơn & bền vững hơn việc đầu tư tiền bạc vào các nổ lực cải thiện công nghệ hay cơ sở hạ tầng.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khóa học bạn sẽ có khả năng tốt hơn để :

 • Định nghĩa "động lực làm việc" trên quan điểm quản lý
 • Mô tả những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của những người cùng làm việc với bạn.
 • Nhận biết các nguyên tắc làm giàu công việc
 • Mô tả vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên.
 • Áp dụng các kỹ thuật làm giàu công việc để tạo động lực làm việc cho nhân viên

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Tạo động lực là gì ?

  • Mối liên hệ giữa động viên nhân viên & hiệu quả  công việc
  • Các giá trị & thái độ
  • Môi trường làm việc thích hợp
 • Tại sao cần phải tạo động lực làm việc cho nhân viên ?
 • Công cụ phân tích động lực làm việc của nhân viên :

  • Thuyết nhu cầu Maslow
  • Thuyết X & Y của McGregor
  • Thuyết 2 yếu tố của Frederick Herzberg
  • Thuyết kỳ vọng
  • Động lực nội  tại : Quan điểm của Hackman & Oldham
 • Cách thức tạo động lực làm việc cho nhân viên:

  • Vai trò của doanh nghiệp :

   • Đáp ứng nhu cầu
   • Hướng dẫn hành vi
  • Vai trò của nhà quản lý:

   • Thiết kế công việc
   • Làm giàu công việc
   • Luân chuyển & mở rộng công việc
   • Hướng dẫn kèm cặp
   • Ủy thác công việc
 • Xử lý một số tình huống thiếu động lực làm việc

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: khóa học dành cho các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp, quản đốc, tổ trưởng sản xuất, trưởng nhóm bộ phận, quản lý các phòng ban, các cán bộ phòng kế hoạch điều độ sản xuất và tất cả những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc.

Bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
 • Hoạt động trò chơi (Learning game)
 • Thuyết trình (Presentation).
 • Kế hoạch hành động (Action plan)

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

Khóa học có thể được tổ chức tại doanh nghiệp.

Nội dung khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp.

LIÊN HỆ:

Ms. Mai Trang – Chuyên viên tư vấn

HP: 0976.022.804

Tel: (028) 39.484.494 – Fax: (028) 38.112.750

Email: info@nangsuatxanh.vn – Website: www.nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype