Kỹ năng quản lý giám sát sản xuất

Thời lượng: 02 ngày

GIỚI THIỆU:

Thật ra đa phần các nhà quản lý sản xuất là được đề bạt từ những người sản xuất giỏi chuyên môn vì vậy tình trạng các nhà quản lý thiếu kỹ năng quản lý và điều hành tổng thể không phải là trường hợp dị biệt. Họ là những người am hiểu kinh nghiệm trong công việc  của mình, tuy nhiên họ thường:

– Không ước lượng đúng khối lượng công việc và vì vậy thường xác định thời hạn hoàn thành công việc không thực tế.

–  Chỉ dừng lại ở phân công công việc cho các thành viên khi lập kế hoạch, không chú ý đến việc phối hợp giữa các thành viên, khi nào phải bắt đầu và hoàn thành một hạng mục công việc, trình tự thực hiện các hạng mục công việc;

–  Thiếu kỹ năng phân công công việc cho nhân viên chỉ giao việc mà không biết rõ nhân viên có đủ thời gian cho công việc được giao hay không;

–  Ít chú trọng đến việc kiểm soát tiến trình thực hiện công việc theo kế hoạch có thể do các nhà quản lý:

  • Không xác định thời hạn hoàn thành cho mỗi hạng mục công việc cụ thể.
  • Không rõ ràng với mục tiêu đặt ra ban đầu.
  • Không xác định đúng phạm vi công việc.
  • Không xác định những cột mốc quan trọng trong tiến trình thực hiện công việc.
  • Không hiệu quả trong việc trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện công việc.

MỤC TIÊU:

Chúng tôi thiết kế chương trình KỸ NĂNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT SẢN XUẤT với mục tiêu chính là giúp các nhà quản lý sản xuất được trang bị các công cụ để thực hiện kỹ năng lập kế hoạch thực hiện công việc, phân công công việc hợp lý, và kiểm soát quá trình thực hiện công việc để đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

–   Quản lý điều hành sản xuất một cách trôi chảy & dẫn dắt nhóm đi đến thành công.

–  Tổ chức công việc một cách hiệu quả khi phải làm nhiều việc cùng một lúc cũng như khi nguồn lực bị chia sẻ.

–  Nhận diện cách gia tăng hiệu suất & hiệu quả thông qua việc quản lý thời gian tốt hơn.

–  Nhận diện phân tích & giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc hiệu quả.

NỘI DUNG:

  • Để hiệu quả hơn trong quản lý sản xuất :

– Vai trò chức năng của người giám sát quản lý sản xuất.

– 3 yếu tố hiệu quả công việc : 3H – ASK.

– 3 phong cách quản lý.

– 3 bước tạo ảnh hưởng của người quản lý sản xuất.

– Quản lý 4 dạng nhân viên hiệu quả.

  • Phẩm chất & kỹ năng của người quản lý sản xuất chuyên nghiệp

– Thiết lập & sử dụng quyền lực hiệu quả.

– Kỹ năng lập kế hoạch tổ chức thực hiện công việc & quản lý thời gian hiệu quả.

– Kỹ năng hướng dẫn kèm cặp phát triển năng lực làm việc nhân viên.

– Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên làm việc.

– Kỹ năng phân công ủy thác công việc.

– Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định.

ĐỐI TƯỢNG: Quản đốc, Trưởng ca, Chuyền trưởng, Tổ trưởng cũng như các cán bộ phòng kế hoạch điều độ sản xuất.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc.

Bao gồm:

– Bài giảng (Lecturing)

– Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

– Làm việc nhóm (Teamwork)

– Nghiên cứu tình huống (Case study)

– Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)

– Hoạt động trò chơi (Learning game)

– Thuyết trình (Presentation)

– Kế hoạch hành đông (Action plan)

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

LIÊN HỆ:

Ms. Mai Trang – Chuyên viên tư vấn

HP: 0976.022.804

Tel: (028) 39.484.494 – Fax: (028) 38.112.750

Email: info@nangsuatxanh.vn – Website: www.nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype