Kỹ năng Lập kế hoạch & quản lý thời gian hiệu quả

Thời lượng: 02 ngày

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Thật ra đa phần các nhà quản lý sản xuất là được đề bạt từ những người sản xuất giỏi chuyên môn vì vậy tình trạng các nhà quản lý thiếu kỹ năng quản lý và điều hành tổng thể không phải là trường hợp dị biệt. Họ là những người am hiểu kinh nghiệm trong công việc  của mình, tuy nhiên họ thường:

– Không ước lượng đúng khối lượng công việc và vì vậy thường xác định thời hạn hoàn thành công việc không thực tế.

– Chỉ dừng lại ở phân công công việc cho các thành viên khi lập kế hoạch, không chú ý đến việc phối hợp giữa các thành viên, khi nào phải bắt đầu và hoàn thành một hạng mục công việc, trình tự thực hiện các hạng mục công việc.

– Thiếu kỹ năng phân công công việc cho nhân viên, chỉ giao việc mà không biết rõ nhân viên có đủ thời gian cho công việc được giao hay không.

– Ít chú trọng đến việc kiểm soát tiến trình thực hiện công việc theo kế hoạch, có thể do các nhà quản lý:

+ Không xác định thời hạn hoàn thành cho mỗi hạng mục công việc cụ thể.

+ Không rõ ràng với mục tiêu đặt ra ban đầu.

+ Không xác định đúng phạm vi công việc.

+ Không xác định những cột mốc quan trọng trong tiến trình thực hiện công việc.

+ Không hiệu quả trong việc trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện công việc.

Để có thể trở thành một nhà quản lý sản xuất giỏi thì trước hết họ cần phải nắm được các kỹ năng hoạch định tổ chức thực hiện công việc sao cho hiệu quả. Đây chính là mục tiêu của khóa học này.

Sau khóa học bạn sẽ có khả năng tốt hơn để:

– Áp dụng được qui trình hoạch định & kiểm soát để tổ chức hiện công việc hiệu quả hơn.

– Tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả khi phải làm nhiều việc cùng một lúc.

– Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm soát một công việc có nhiều người tham gia.

– Áp dụng các kỹ thuật & giám sát kiểm tra việc thực hiện công việc.

– Hoạch định & kiểm soát công việc khi nguồn lực bị chia xẻ.

– Nhận diện cách gia tăng hiệu suất & hiệu quả thông qua việc quản lý thời gian tốt hơn.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

– Vai trò & trách nhiệm của người quản lý:

+ Trách nhiệm với công việc: đạt mục tiêu đề ra

+ Trách nhiệm với nhân viên: đảm bảo nhân viên có đủ  năng lực để thực hiện công việc được giao

+ Trách nhiệm với nhóm: dẫn dắt nhóm đi đến thành công

– Vai trò của hoạch định và kiểm soát công việc.

– Hoạch định và kiểm soát công việc cá nhân:

+ Hoạch định công việc cá nhân:

 • Các vấn đề gây lãng phí thời gian của bạn
 • Đồ thị quản lý thời gian
 • Lập kế hoạch cho thời gian của bạn

+ Kiểm soát công việc cá nhân

– Hoạch định và kiểm soát một công việc nhóm:

+ Xác định mục tiêu và phạm vi một công việc

+ Xác định các hạng mục công việc và trình tự thực hiện.

+ Qui trình thực hiện công việc trên giản đồ PERT và giản đồ GANTT

+ Hoạch định nguồn nhân lực và dự kiến thời gian hoàn thành.

+ Triển khai thực hiện công việc.

+ Kiểm soát và điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

– Hoạch định và kiểm soát với nguồn lực bị chia sẻ:

+ Những công việc phát sinh khi phải thực hiện nhiều công việc cùng một lúc.

+ Hoạch định và kiểm soát khi nguồn lực bị chia xẻ

– Ứng phó với những điều không mong đợi. 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: khóa học dành cho quản đốc, tổ trưởng sản xuất, trưởng nhóm bộ phận, các cán bộ phòng kế hoạch điều độ sản xuất và tất cả những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc.

Bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
 • Hoạt động trò chơi (Learning game)
 • Thuyết trình (Presentation).
 • Kế hoạch hành động ( Action plan )

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

LIÊN HỆ:

Ms. Mai Trang – Chuyên viên tư vấn

HP: 0976.022.804

Tel: (028) 39.484.494 – Fax: (028) 38.112.750

Email: info@nangsuatxanh.vn – Website: www.nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype