Kỹ năng kèm cặp và ủy thác công việc

Thời lượng: 16 tiết (02 ngày)

GIỚI THIỆU:

Người quản lý là người hỗ trợ để sao cho công việc trong nhóm bộ phận của mình chạy thông suốt. Và một trong những nhiệm vụ chủ yếu của người quản lý là xây dựng một nhóm làm việc có thể thực hiện công việc một cách có hiệu suất và hiệu quả.

Vì thế người quản lý phải có trách nhiệm duy trì và cải tiến kết quả công việc của nhân viên cũng như chia sẻ một phần công việc và trách nhiệm của mình với các thành viên trong nhóm.

Kèm cặp và ủy thác công việc là những kỹ năng cần thiết trong việc quản lý, tổ chức và phát triển nhóm. Chúng ta sẽ đề cập đến những lợi ích của việc kèm cặp nhân viên cũng như những ưu điểm khi việc ủy thác công việc và làm sao để việc kèm cặp và ủy thác công việc hiệu quả.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khóa học bạn sẽ có khả năng tốt hơn để:

 • Áp dụng những công cụ để kèm cặp nhân viên
 • Thực hiện các bước để duy trì hoạt động kèm cặp trong công tác của người quản lý
 • Chỉ ra các cách thức để đạt được sự cân bằng trong phạm vi công việc được ủy thác.
 • Áp dụng các bước trong quá trình ủy thác & các kỹ năng thực hiện việc ủy thác công việc một cách hiệu quả.
 • Quản lý nhóm làm việc của bạn có hiệu quả hơn

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Vai trò & trách nhiệm của người quản lý:

  • Trách nhiệm với công việc: đạt mục tiêu đề ra
  • Trách nhiệm với nhóm: dẫn dắt nhóm đi đến thành công
  • Trách nhiệm với nhân viên: phát triển đội ngũ
 • Phân biệt đào tạo & phát triển nhân viên
 • Tại sao người quản lý  cần phải hướng dẫn kèm cặp nhân viên
 • Lợi ích của việc kèm cặp nhân viên đối với người quản lý
 • Những kỹ năng và công cụ để thực hiện việc kèm cặp:

  • Công cụ 4Ps – hỗ trợ nhân viên giải quyết vấn đề
  • Công cụ EDAC – chỉ cho nhân viên 1 kỹ năng mới
  • Công cụ FBI – cho phản hồi để giúp nhân viên cải thiện kết quả công việc
  • Kỹ năng đặt câu hỏi
  • Kỹ năng lắng nghe
 • Bốn bước để duy trì hoạt động kèm cặp:

  • Xác định nhu cầu
  • Lập kế hoạch
  • Tiến hành kèm cặp
  • Theo dõi & phản hồi
 • Ủy thác & tầm quan trọng của ủy thác công việc trong quản lý

  • Phân biệt ủy thác & phân công
  • Tại sao ủy thác  công việc lại quan trọng
  • Phản đối ủy thác công việc
  • Quyền hạn & trách nhiệm
  • Quá trình ủy thác công việc hiệu quả
 • Đạt được sự cân bằng khi ủy thác công việc

  • Ủy thác công việc dưới mức có thể
  • Ủy thác công việc quá mức có thể
  • Xác định việc ủy thác công việc dưới mức có thể & quá mức có thể.
  • Các  mức kiểm soát khi ủy thác công việc
 • Chuẩn bị ủy thác công việc:

  • Những việc gì không nên ủy thác
  • Những việc gì nên được ủy thác
  • Những công việc nào bạn có thể ủy thác?
  • Chọn lựa người để ủy thác công việc 
 • Lập kế hoạch thực hiện giám sát công việc được ủy thác:

  • Xác định mục tiêu
  • Lập kế hoạch
  • Giám sát công việc được ủy thác
  • Xem xét việc ủy thác công việc
  • Phản hồi ​

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: khóa học dành cho các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp, quản đốc, tổ trưởng sản xuất, trưởng nhóm bộ phận, quản lý các phòng ban, các cán bộ phòng kế hoạch điều độ sản xuất và tất cả những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc.

Bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
 • Hoạt động trò chơi (Learning game)
 • Thuyết trình (Presentation).
 • Kế hoạch hành động ( Action plan )

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

Khóa học có thể được tổ chức tại doanh nghiệp.

Nội dung khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp.

LIÊN HỆ:

Ms. Mai Trang – Chuyên viên tư vấn

HP: 0976.022.804

Tel: (028) 39.484.494 – Fax: (028) 38.112.750

Email: info@nangsuatxanh.vn – Website: www.nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype