KPI đo lường và quản lý chức năng bảo dưỡng (Phần 1)

Giới thiệu

“Không thể quản lý những gì mà bạn không thể kiểm soát và bạn không thể kiểm soát những gì mà bạn không thể đo lường “(Peter Drucker)!.

Việc đo lường kết quả hoạt động thực hiện công việc là một nguyên tắc cơ bản trong quản lý. Việc đo lường hiệu quả thực hiện là quan trọng vì nó xác định khoảng cách giữa kết quả hoạt động hiện tại và mong muốn và cung cấp các tiến trình để hướng tới gần mục tiêu. Lựa chọn cẩn thận các chỉ số giúp xác định chính xác phải làm gì để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Bài này chủ yếu đề cập tới việc xác định sử dụng các chỉ số KPI nào cho công tác bảo dưỡng, bằng cái nhìn đầu tiên vào cách đo lường hoạt động bảo dưỡng liên quan đến đo lường hoạt động sản xuất. Kể từ khi thực hiện các phép đo cho bảo dưỡng phải bao gồm cả chỉ tiêu cho kết quả và chỉ tiêu cho quá trình tạo ra các kết quả đó. Tài liệu này sau đó xác định quá trình kinh doanh điển hình và các chỉ tiêu kết quả có thể được sử dụng như là các chỉ số theo dõi sự hoạt động chính cho chức năng bảo dưỡng.

Quản lý tài sản hữu hình

Mục đích của hầu hết các thiết bị trong sản xuất là để hỗ trợ việc sản xuất các sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Điều này được minh họa trong hình 1. Mong đợi của khách hàng thường là chất lượng sản phẩm, giao hàng đúng hạn và giá cả cạnh tranh. Bằng cách xem xét tất cả các yêu cầu của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng ở những thị trường muốn xâm nhập, có thể xác định các yêu cầu hoạt động của các tài sản hữu hình. Các yêu cầu của hoạt động sản xuất có thể được kết hợp với chất lượng, tính sẵn sàng, dịch vụ khách hàng, chi phí vận hành, an toàn sản xuất và môi trường.

Để đạt được hiệu quả này có ba đầu vào phải được quản lý:

  • Yêu cầu đầu tiên là công tác thiết kế. Thiết kế cung cấp khả năng cho thiết bị “nhờ thiết kế” (khả năng vốn có), để đáp ứng các yêu cầu hoạt động sản xuất.

  • Yêu cầu thứ hai là công tác vận hành mà sử dụng khả năng vốn có của thiết bị công nghệ. Các tài liệu vận hành tiêu chuẩn của thiết bị sẽ đảm bảo sự vận hành chính xác và phù hợp nhằm tối đa hóa hiệu quả.

  • Yêu cầu thứ ba là công tác bảo dưỡng mà duy trì khả năng vốn có của thiết bị. Sự xuống cấp bắt đầu diễn ra ngay sau khi thiết bị được chạy thử. Ngoài sự hao mòn bình thường, xuống cấp và các hư hỏng đột ngột cũng có thể xảy ra. Điều này xảy ra khi thiết bị được vận hành vượt ra ngoài giới hạn của thiết kế hoặc do lỗi vận hành và kết quả làm giảm công suất thiết bị. Vấn đề ngừng máy do hư hỏng, chất lượng giảm sút, rủi ro xảy ra các tai nạn hoặc sự cố môi trường là kết quả nhìn thấy được. Tất cả những vấn đề tiêu cực trên có thể tác động đến tổng chi phí vận hành nhà máy.

Các chỉ số KPI theo dõi quá trình sản xuất cung cấp thông tin về tình trạng sản xuất hiện tại. Công suất thiết bị, hoạt động vận hành và sự bảo dưỡng nhằm duy trì tình trạng thiết bị, tất cả những cái đó đóng góp vào khả năng đáp ứng các yêu cầu của sự hoạt động.

Một số chỉ số KPI tiêu biểu theo dõi hoạt động sản xuất bao gồm chi phí vận hành; khả năng sẵn sàng của thiết bị, mất thời gian do tai nạn thương tích, sự cố môi trường, hiệu suất thiết bị tổng thể và hiệu quả sử dụng tài sản.  

Xem xét hiệu  quả sử dụng tài sản, như mô tả trong hình 2. Hiệu quả sử dụng tài sản là một chỉ số KPI theo dõi mức độ của hoạt động  sản xuất. Nó là một hàm số của nhiều biến. Ví dụ, hiệu quả sử dụng tài sản bị ảnh hưởng bởi ngừng máy có liên quan đến bảo dưỡng và không liên quan đến bảo dưỡng. Ngừng máy không liên quan đến bảo dưỡng có thể do thị trưởng giảm nhu cầu, gián đoạn trong việc cung cấp nguyên liệu thô, kế hoạch sản xuất bị trì hoãn nằm ngoài sự kiểm soát của công tác bảo dưỡng. Hiệu quả sử dụng tài sản cũng là một hàm số của tỷ suất vận hành, chất lượng và tổn thất năng suất,v.v…Để duy trì và cải thiện hiệu quả hoạt động, sự tổ chức hoạt động phải tập trung vào các thành phần mà  chỉ số KPI bị ảnh hưởng.

Tương tự, các chỉ số KPI cho sản xuất khác không chỉ là một chức năng của công tác bảo dưỡng. Chúng còn bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của công tác bảo dưỡng. Công suất thiết bị, hoạt động vận hành và hoạt động bảo dưỡng thiết bị, tất cả đóng góp vào khả năng đáp ứng các yêu cầu hoạt động. Nếu một chỉ số KPI cho sản xuất được sử dụng để đo lường hiệu quả bảo dưỡng, thì dù hoạt động bảo dưỡng có được cải thiện thì cũng không thể dẫn đến kết quả một sự cải thiện tỷ lệ phần trăm chỉ tiêu của sản xuất. Ví dụ, trong ví dụ sử dụng tài sản, được trích dẫn ở trên, công tác bảo dưỡng có thể đóng góp tích cực cho kết quả nhưng có thể hiệu quả sử dụng tài sản vẫn không thể cải thiện vì một vài nguyên nhân khác.

Một nguyên tắc quan trọng của quản lý sự hoạt động là chỉ đo lường những gì bạn có thể quản lý. Để duy trì và cải thiện hiệu quả sản xuất của mỗi chức năng trong tổ chức, phải tập trung vào phần các chỉ số bị ảnh hưởng. Hiệu quả của hoạt động bảo dưỡng góp phần vào hiệu quả hoạt động sản xuất. Các chỉ số KPI cho hoạt động bảo dưỡng là chỉ số con của các chỉ số KPI theo dõi hiệu quả hoạt động sản xuất.

Thanh Sơn – http://www.vinamain.com/

Share:

More Posts

Send Us A Message

Top