kiến trúc doanh nghiệp

Định nghĩa

 Kiến trúc doanh nghiệp (Enterprise Architecture – EA) là một quá trình chuyển đổi tầm nhìn và chiến lược kinh doanh hiệu quả thành sự thay đổi doanh nghiệp bằng cách tạo ra, truyền đạt và cải tiến những yêu cầu và nguyên tắc quan trọng và thiết lập mô hình tương lai của doanh nghiệp tạo điều kiện cho sự phát triển của nó.

 Những chuyên gia thực hiện công việc này gọi mình là kiến ​​trúc sư doanh nghiệp. Kiến ​​trúc sư doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm thực hiện các phân tích phức tạp về cấu trúc và quá trình kinh doanh của doanh nghiệp và các quá trình này và thường được mời để rút ra kết luận từ các thông tin thu thập được. Dựa trên những kết luận này, nhà kiến túc doanh nghiệp sẽ cố gắng giải quyết các mục tiêu của doanh nghiệp: Hiệu quả, hiệu suất, tinh linh hoạt và tính bền vững. 

Kiến trúc doanh nghiệp là một chức năng thường trực của doanh nghiệp giúp tìm ra cách thực hiện tốt nhất các chiến lược để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Theo định nghĩa của MIT, kiến trúc doanh nghiệp là một sự tổ chức mang tính logic cho các quá trình kinh doanh và các nền tảng CNTT thể hiện yêu cầu tích hợp và chuẩn hoá của mô hình hoạt động của doanh nghiệp. Mô hình hoạt động của doanh nghiệp là một trạng thái lý tưởng của việc tích hợp và chuẩn hoá các quá trình kinh doanh để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

Chính phủ Hoa Kỳ phân loại kiến ​​trúc doanh nghiệp như là một chức năng CNTT, và xác định nó không phải là một quá trình khảo sát mà như là kết quả của việc khảo sát đã được tài liệu hoá.

Phát triển kiến trúc doanh nghiệp

Do mục đích của kiến ​​trúc là: "Sự thấu hiểu, giúp ra quyết định, sử dụng cho tất cả các bên liên quan” kiến ​​trúc sư doanh nghiệp làm việc rất chặt chẽ với nhà tài trợ doanh nghiệp và các bên liên quan, nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp. Họ nắm bắt sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp đồng thời nắm bắt các ý tưởng của các nhà tài trợ ý tưởng để tiế cận vấn đề. Kiến trúc sư doanh nghiệp trình bày và thảo luận về các phương án về công nghệ, hệ thống, doanh nghiệp và thị trường để đảm bảo thực thi  sứ mệnh của doanh nghiệp. Cùng với nhà tài trợ và các bên liên quan chính, họ thực hiện việc lựa chọn phương án. Đối với quá trình chuyển đổi lớn, các quyết định về kiến ​​trúc được kiểm chứng bằng những kỹ thuật minh chứng hoặc/hay bằng những mô hình thử nghiệm nhỏ.

 Kiến trúc sư doanh nghiệp sử dụng các phương pháp và các công cụ khác nhau để nắm bắt được cấu trúc và động lực của doanh nghiệp. Bằng cách đó, họ phân loại, lập sơ đồ, tài liệu và các mô hình (được gọi là bộ tài liệu). Bộ tài liệu này mô tả cách tổ chức hợp lý của các chức năng kinh doanh, khả năng kinh doanh, quy trình kinh doanh, con người, tài nguyên thông tin, hệ thống kinh doanh, các phần mềm ứng dụng, khả năng tính toán, trao đổi thông tin và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc trong doanh nghiệp.

 Sử dụng kiến ​​trúc doanh nghiệp

 Mô tả kiến ​​trúc của doanh nghiệp nhằm mục đích chủ yếu để nâng cao hiệu quả hoặc hiệu quả của việc kinh doanh của mình. Việc này bao gồm đổi mới trong cơ cấu của doanh nghiệp: tập trung hay phân tán các quá trình kinh doanh, chất lượng và tính kịp thời của các thông tin kinh doanh và đảm bảo rằng tiền bạc đầu tư vào công nghệ thông tin mang lại lợi ích.

 Quan hệ với các ngành khác

 Kiến trúc doanh nghiệp là một thành phần quan trọng của quá trình quản trị công nghệ thông tin trong nhiều tổ chức, được thực như là một phần của chiến lược quản lý CNTT. Trong khi điều này có thể ngụ ý rằng kiến ​​trúc doanh nghiệp gắn chặt với CNTT, nó còn cần được được xem trong một bối cảnh rộng hơn nhằm tối ưu hóa quá trình kinh doanh vì nó đề cập đến kiến trúc kinh doanh, quản lý hiệu quả và kiến ​​trúc của quá trình cũng như những vấn đề kỹ thuật khác.

Tùy thuộc vào đặc điểm từng doanh nghiệp, nhóm kiến trúc sư doanh nghiệp cũng có thể là những người đảm trách về kỹ thuật sản xuất kinh doanh hay cơ sở hạ tầng CNTT và dữ liệu.

Trích dịch từ WIkipedia 

*

*

Top