Khóa học sắp khai giảng

Khóa học Quản lý bảo trì công nghiệp – khai giảng ngày 15/07/2021

Khóa học Quản lý bảo trì công nghiệp – khai giảng ngày 15/07/2021

Khóa học đề cập đến những vấn đề cơ bản và nền tảng về bảo trì hiện đại để mọi người trong doanh nghiệp từ lãnh đạo cấp cao cho đến nhân viên tại phân xưởng đều hiểu biết và đồng lòng ủng hộ để thực hiện hiệu quả hoạt động bảo trì. MỤC ĐÍCH…….

Khóa học lập trình PLC – khai giảng ngày 05/08/2021

Khóa học lập trình PLC giới thiệu những khái niệm và các tính năng của bộ điều khiển lập trình PLC, tập lệnh, phương pháp lập trình, kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển tự động dùng PLC. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học giới thiệu những khái niệm và các…….

Khóa học Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì – khai giảng ngày 05/08/2021

Khóa học Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì được thiết kế để giúp người học biết được các phương pháp lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì, nhằm tăng năng suất bảo trì và giảm đáng kể thời gian ngừng máy. MỤC ĐÍCH KHÓA…….

Khóa học Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị – khai giảng ngày 19/08/2021

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về các kỹ thuật phân tích hư hỏng, công nghệ và thiết bị giám sát tình trạng thiết bị. Trên cơ sở đó, học viên có thể thực hiện các công việc chẩn đoán, đánh giá nhằm đảm bảo sức khỏe tốt…….

Khóa học Bảo trì tự quản – (Autonomous Maintenance – AM) – khai giảng ngày 13/08/2021

Khóa học Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance – AM) giúp người vận hành máy biết sửa chữa, bảo trì máy và nhận diện các hư hỏng ở một mức độ nhất định. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance – AM) giúp người vận hành máy biết sửa chữa,…….