Khóa học sắp khai giảng

Khóa học lập trình PLC – khai giảng ngày 17/09/2020

Khóa học lập trình PLC giới thiệu những khái niệm và các tính năng của bộ điều khiển lập trình PLC, tập lệnh, phương pháp lập trình, kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển tự động dùng PLC. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học giới thiệu những khái niệm và các…….

Khóa học TPM – Bảo trì năng suất toàn diện – khai giảng ngày 17/09/2020

Khóa học TPM – Bảo trì năng suất toàn diện giúp các học viên biết cách giảm thiểu các lãng phí và đạt được mục tiêu hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ (OEE). MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Sau khóa học TPM, học viên có thể: Hiểu khái niệm, triết lý quản lý và…….

Khóa học Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị – khai giảng ngày 09/07/2020

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về các kỹ thuật phân tích hư hỏng, công nghệ và thiết bị giám sát tình trạng thiết bị. Trên cơ sở đó, học viên có thể thực hiện các công việc chẩn đoán, đánh giá nhằm đảm bảo sức khỏe tốt…….

Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì – khai giảng ngày 23/07/2020

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát bảo trì là nhóm công việc yếu kém nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Mặt khác nếu lập kế hoạch bảo trì tốt, có thể tăng năng suất bảo trì và giảm đáng kể thời gian ngừng máy. Vì vậy…….

Khóa học Bảo trì tự quản – (Autonomous Maintenance – AM) – khai giảng ngày 29/07/2020

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance – AM) giúp người vận hành máy biết sửa chữa, bảo trì máy và nhận diện các hư hỏng ở một mức độ nhất định. Cung cấp cho học viên những kiến thức về Bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance…….