Khóa học sắp khai giảng

Khóa học PLC – khai giảng ngày 13/12/2018

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học giới thiệu những khái niệm và các tính năng của bộ điều khiển lập trình PLC, tập lệnh, phương pháp lập trình, kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển tự động dùng PLC. Qua khóa học, học viên có thể vận hành hiệu quả hơn…….

Top