Khóa học sắp khai giảng

Khóa học lập trình PLC – khai giảng ngày 22/10/2020

Khóa học lập trình PLC giới thiệu những khái niệm và các tính năng của bộ điều khiển lập trình PLC, tập lệnh, phương pháp lập trình, kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển tự động dùng PLC. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học giới thiệu những khái niệm và các…….

Khóa học Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị – khai giảng ngày 19/11/2020

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về các kỹ thuật phân tích hư hỏng, công nghệ và thiết bị giám sát tình trạng thiết bị. Trên cơ sở đó, học viên có thể thực hiện các công việc chẩn đoán, đánh giá nhằm đảm bảo sức khỏe tốt…….

Khóa học Bảo trì tự quản – (Autonomous Maintenance – AM) – khai giảng ngày 13/11/2020

Khóa học Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance – AM) giúp người vận hành máy biết sửa chữa, bảo trì máy và nhận diện các hư hỏng ở một mức độ nhất định. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance – AM) giúp người vận hành máy biết sửa chữa,…….

Khóa học Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì – khai giảng ngày 17/12/2020

Khóa học Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì được thiết kế để giúp người học biết được các phương pháp lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì, nhằm tăng năng suất bảo trì và giảm đáng kể thời gian ngừng máy. MỤC ĐÍCH KHÓA…….