Khóa học sắp khai giảng

Khóa học Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì – khai giảng ngày 13/09/2022

Khóa học Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì được thiết kế để giúp người học biết được các phương pháp lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì, nhằm tăng năng suất bảo trì và giảm đáng kể thời gian ngừng máy. MỤC ĐÍCH KHÓA…….

Khóa học lập trình PLC – khai giảng ngày 22/09/2022

Khóa học lập trình PLC giới thiệu những khái niệm và các tính năng của bộ điều khiển lập trình PLC, tập lệnh, phương pháp lập trình, kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển tự động dùng PLC. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học giới thiệu những khái niệm và các…….

Đào tạo và tư vấn Cân bằng dây chuyền may (online)

Đào tạo và tư vấn cân bằng dây chuyền may giúp học viên biết phương pháp để gia tăng hiệu suất chuyền, cải tiến không ngừng năng suất và chất lượng. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Giúp học viên biết phương pháp để gia tăng hiệu suất chuyền.. Giúp các nhà máy may có thể cải…….

Khóa học Bảo trì tự quản – (Autonomous Maintenance – AM) – khai giảng ngày 16/09/2022

Khóa học Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance – AM) giúp người vận hành máy biết sửa chữa, bảo trì máy và nhận diện các hư hỏng ở một mức độ nhất định. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance – AM) giúp người vận hành máy biết sửa chữa,…….