Khóa học sắp khai giảng

Khóa học TPM – Bảo trì năng suất toàn bộ – khai giảng ngày 23/07/2020

Khóa học TPM – Bảo trì năng suất toàn bộ  giúp các học viên biết cách giảm thiểu các lãng phí và đạt được mục tiêu hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ (OEE). MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Sau khóa học TPM, học viên có thể: Hiểu khái niệm, triết lý quản lý và…….

Khóa học Kỹ năng quản lý giám sát sản xuất – khai giảng ngày 18/06/2020

GIỚI THIỆU: Thật ra đa phần các nhà quản lý sản xuất là được đề bạt từ những người sản xuất giỏi chuyên môn vì vậy tình trạng các nhà quản lý thiếu kỹ năng quản lý và điều hành tổng thể không phải là trường hợp dị biệt. Họ là những người am hiểu…….

Khóa học Kỹ thuật bảo trì hệ thống Thủy lực – khai giảng ngày 25/06/2020

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp các kiến thức và kỹ năng về công nghệ truyền động thủy lực. Trên cơ sở đó, học viên có thể thao tác lắp đặt, vận hành hệ thống thủy lực an toàn, có thể chẩn đoán và khắc phục sự cố khi hệ thống thủy lực…….

Khóa học Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị – khai giảng ngày 09/07/2020

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về các kỹ thuật phân tích hư hỏng, công nghệ và thiết bị giám sát tình trạng thiết bị. Trên cơ sở đó, học viên có thể thực hiện các công việc chẩn đoán, đánh giá nhằm đảm bảo sức khỏe tốt…….

Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì – khai giảng ngày 23/07/2020

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát bảo trì là nhóm công việc yếu kém nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Mặt khác nếu lập kế hoạch bảo trì tốt, có thể tăng năng suất bảo trì và giảm đáng kể thời gian ngừng máy. Vì vậy…….