Khóa học sắp khai giảng

Khóa học 5S – khai giảng ngày 26/10/2018

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học 5S cung cấp cho học viên những kiến thức về 5S để thúc đẩy sự tham gia của mọi người nhằm tạo ra một văn hóa và cũng là môi trường làm việc năng suất, chất lượng, an toàn, thoải mái, sạch sẽ và ngăn nắp trong công ty.…….

Top