Khóa học

Giải pháp tăng năng suất và chất lượng

Giải pháp tăng năng suất và chất lượng Năng suất và chất lượng là hai yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp vì vậy việc nâng cao năng suất và chất lượng đã trở thành mục tiêu phấn đấu liên tục của doanh nghiệp nhằm nâng cao…….

Trung tâm đào tạo bảo trì, bảo dưỡng ở Hồ Chí Minh

Trung tâm đào tạo bảo trì, bảo dưỡng ở Hồ Chí Minh Những thiệt hại do hư hỏng máy, thiết bị mỗi giờ: Dầu khí: vài triệu USD; Thép: 10.000 USD; Giấy: 10.000 – 20.000 USD; Gia công kim loại: 5.000 USD; Hoá chất: 2.000 USD; Điện: 10.000 USD; Sản xuất lon bia: 9.000 USD:…….

Khóa học quản lý bảo trì ở đâu TPHCM

Khóa học quản lý bảo trì ở đâu TPHCM là thông tin hiện được nhiều anh chị làm việc trong ngành bảo trì tìm kiếm nhiều nhất. Máy móc, thiết bị là tài sản có giá trị nhất của doanh nghiệp. Nhưng có máy móc, thiết bị tốt chưa đủ, còn phải biết bảo trì…….

Top