Khóa đào tạo “Quản lý công việc hiệu quả – PDCA” tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam

Một sự nghiệp thành công luôn là mơ ước của bất kỳ ai, nhưng để thực hiện ước mơ đó, bạn cần phải biết cách quản lý công việc của mình sao cho hiệu quả nhất?

Khóa đào tạo "Quản lý công việc hiệu quả – PDCA" được tổ chức tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam.

1

Nội dung:

 • Khái niệm PDCA
 • Plan – Lập kế hoạch
 • Do – Tiến hành công việc hiệu quả
 • Check – Kiểm tra, giám sát
 • Act – Điều chỉnh, thay đổi

2Hoạt động trò chơi

3Hoạt động trò chơi

4Hoạt động trò chơi

5Hoạt động trò chơi

6Hoạt động trò chơi

7Hoạt động trò chơi

8Hoạt động trò chơi

Phương pháp giảng dạy: lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.  Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc.

Bao gồm:

 • Bài giảng (Lecturing)
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
 • Làm việc nhóm (Teamwork)
 • Bài tập tình huống (Case study)
 • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
 • Hoạt động trò chơi (Learning game)
 • Thuyết trình (Presentation).
 • Kế hoạch hành động ( Action plan)

9Trao đổi, thảo luận

10Trao đổi, thảo luận

11Thuyết trình

12Thuyết trình

Kết thúc khóa học các học viên có khả năng:

 • Kết nối mục tiêu của Công ty và mục tiêu của bộ phận
 • Lập kế hoạch hành động dựa trên chỉ tiêu được giao, tập trung thực hiện, đảm bảo hoàn thành trước thời hạn
 • Sử dụng tất cả các nguồn lực, thử nhiều biện pháp khác nhau để vượt qua mọi trở ngại trong quá trình thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất và không bao giờ từ bỏ
 • Đảm bảo thực hiện những chi tiết công việc để duy trì chất lượng
 • Dẫn dắt các thành viên của nhóm để thực hiện tốt bản kế hoạch

Liên hệ:

Ms. Mai Trang – Phòng Đào tạo

HP: 0976.022.804 – ĐT: (08) 39.484.494

Email: info@nangsuatxanh.vn

*

*

Top