Kaizen

Thời lượng: 24 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Mỗi doanh nghiệp cố gắng cải tiến liên tục để thỏa mãn nhu cầu khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Những sáng kiến có thể mang lại thành công nhất thời nhưng động lực có thể sớm mất đi nếu các hoạt động cải tiến liên tục không trở thành một nội dung quan trọng trong văn hóa của tổ chức.

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức nhằm xây dựng, triển khai và duy trì một hệ thống đề xuất và áp dụng sáng kiến trong doanh nghiệp, các khái niệm cơ bản, những nguyên tắc, các bước thực hiện, các tiêu chuẩn đánh giá, những kinh nghiệm ứng dụng thành công từ các nước và tại Việt Nam.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Mở đầu về Kaizen
 • Nội dung của Kaizen.
 • Những nguyên tắc của Kaizen.
 • Quy trình thực hiện Kaizen.
 • Quản lý Kaizen.
 • Thiết kế bản tin Kaizen.
 • Một số ví dụ ứng dụng thành công Kaizen.
 • Xây dựng và thực hiện văn hóa Kaizen tại doanh nghiệp.
 • Thực hiện một số dụ án Kaizen tại doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Những nhà quản lý và công nhân viên làm việc có liên quan đến sản xuất, kỹ thuật, năng suất, chất lượng, bảo trì, an toàn, môi trường và tất cả những người quan tâm.  

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp.
 • Học viên làm và báo cáo cuối khóa về các dự án Kaizen.

TÀI LIỆU: 

Tài liệu giảng dạy “Kaizen” của Viện Năng suất và Bảo trì.

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39 484 494

Fax: (08) 38 112 750

Website: www.nangsuatxanh.vn 

Email: info@nangsuatxanh.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline:0976.022.804

Email: info@nangsuatxanh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDEO

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype