Hình ảnh

Hội thảo: “Chia sẻ kinh nghiệm Nâng cao năng suất toàn diện trong ngành chế biến gỗ”

Hội thảo: “Chia sẻ kinh nghiệm Nâng cao năng suất toàn diện trong ngành chế biến gỗ”

Trong khuôn khổ Hội chợ máy móc & gỗ nguyên liệu Việt Nam 2017 – VIFA WOODMAC VIETNAM 2017 do Công ty CP Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh (HAWA Corporation) và Công ty Pablo Publishing Pte., Ltd. (Singapore) phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ của Hội Mỹ nghệ & Chế biến…….

Hội thảo Ứng dụng TPM trong doanh nghiệp – tại Bình Dương

Bảo trì năng suất toàn diện TPM (Total Productive Maintanance), là một phương pháp tiếp cận toàn diện và tiên tiến trong việc bảo trì thiết bị nhằm đạt được “Sản xuất trình độ thế giới” (World Class Manufacturing) với những đặc điểm: Không ngừng máy Không trì hoãn Không phế phẩm Không điều chỉnh…….

Tổng kết khóa đào tạo TPM – ngày 27/07/2017

Trong các ngành công nghiệp ngày nay, các nhà máy có rất nhiều loại lãng phí xảy ra trong quá trình sản xuất. Các lãng phí này có thể xuất phát từ người công nhân vận hành, từ người bảo trì bảo dưỡng, quá trình, các vấn đề sửa chữa và không sẵn có các…….