Hình ảnh

DSC01104-iloveimg-converted (1)

Hội thảo Ứng dụng TPM trong doanh nghiệp – tại Bình Dương

Hội thảo Ứng dụng TPM trong doanh nghiệp – tại Bình Dương

Bảo trì năng suất toàn diện TPM (Total Productive Maintanance), là một phương pháp tiếp cận toàn diện và tiên tiến trong việc bảo trì thiết bị nhằm đạt được “Sản xuất trình độ thế giới” (World Class Manufacturing) với những đặc điểm: Không ngừng máy Không trì hoãn Không phế phẩm Không điều chỉnh…….

IMG20170727160413

Tổng kết khóa đào tạo TPM – ngày 27/07/2017

Trong các ngành công nghiệp ngày nay, các nhà máy có rất nhiều loại lãng phí xảy ra trong quá trình sản xuất. Các lãng phí này có thể xuất phát từ người công nhân vận hành, từ người bảo trì bảo dưỡng, quá trình, các vấn đề sửa chữa và không sẵn có các…….

1

Hội thảo Ứng dụng TPM tại doanh nghiệp

Bảo trì năng suất toàn diện TPM (Total Productive Maintanance), là một phương pháp tiếp cận toàn diện và tiên tiến trong việc bảo trì thiết bị nhằm đạt được “Sản xuất trình độ thế giới” (World Class Manufacturing) với những đặc điểm: Không ngừng máy Không trì hoãn Không phế phẩm Không điều chỉnh…….

Top