Hình ảnh

bt2

Tổng kết khóa đào tạo “bảo trì toàn diện và hiệu quả” – ngày 04/10/2017

Tổng kết khóa đào tạo “bảo trì toàn diện và hiệu quả” – ngày 04/10/2017

Bảo trì là giữ gìn, bảo vệ, duy trì máy móc, thiết bị trong tình trạng hoạt động tốt nhất Bảo trì giúp tốt mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp: Gia tăng: Năng suất, Chất lượng, Lợi nhuận Giảm các chi phí và tổn thất, giảm giá thành sản phẩm Tích…….

3

Hội thảo ứng dụng TPM tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Bảo trì năng suất toàn diện TPM (Total Productive Maintanance), là một phương pháp tiếp cận toàn diện và tiên tiến trong việc bảo trì thiết bị nhằm đạt được “Sản xuất trình độ thế giới” (World Class Manufacturing) với những đặc điểm: Không ngừng máy Không trì hoãn Không phế phẩm Không điều chỉnh…….

IMG201708301612291

Tổng kết khóa đào tạo Lập kế hoạch bảo trì – ngày 30/08/2017

Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát bảo trì là nhóm công việc yếu kém nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Mặt khác nếu lập kế hoạch bảo trì tốt, có thể tăng năng suất bảo trì và giảm đáng kể thời gian ngừng máy. Vì vậy Năng Suất Xanh đã…….

DSC01104-iloveimg-converted (1)

Hội thảo Ứng dụng TPM trong doanh nghiệp – tại Bình Dương

Bảo trì năng suất toàn diện TPM (Total Productive Maintanance), là một phương pháp tiếp cận toàn diện và tiên tiến trong việc bảo trì thiết bị nhằm đạt được “Sản xuất trình độ thế giới” (World Class Manufacturing) với những đặc điểm: Không ngừng máy Không trì hoãn Không phế phẩm Không điều chỉnh…….

IMG20170727160413

Tổng kết khóa đào tạo TPM – ngày 27/07/2017

Trong các ngành công nghiệp ngày nay, các nhà máy có rất nhiều loại lãng phí xảy ra trong quá trình sản xuất. Các lãng phí này có thể xuất phát từ người công nhân vận hành, từ người bảo trì bảo dưỡng, quá trình, các vấn đề sửa chữa và không sẵn có các…….

Top