Hình ảnh

Khóa đào tạo Kỹ năng quản lý, giám sát sản xuất, tại công ty TNHH Saint-Gobain VN, tháng 01/2022

Khóa đào tạo Kỹ năng quản lý, giám sát sản xuất, tại công ty TNHH Saint-Gobain VN, tháng 01/2022

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Khóa học giúp các nhà quản lý giám sát sản xuất được trang bị các công cụ để thực hiện kỹ năng lập kế hoạch thực hiện công việc, phân công công việc hợp lý, và kiểm soát quá trình thực hiện công việc để đảm bảo đạt mục tiêu đề…….

Khóa học Quản trị sản xuất và điều hành hiệu quả công việc, tại CN Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 – Nhà máy Kiên Lương, tổng kết ngày 27/11/2020

Sản xuất và quản trị sản xuất là những chiến lược quan trọng trong mọi tổ chức, để quản trị sản xuất tốt thì người quản lý sản xuất cần có kỹ năng cần thiết để tạo được ưu thế cạnh tranh nhất đó là giảm chi phí, nâng cao chất lượng giúp tăng doanh…….

Khóa học Kỹ năng quản lý dành cho giám đốc và tổ trưởng ngành may, tại Công ty CP Dệt-May 29/3, tổng kết ngày 22/11/2020

Nhân viên là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, là nguồn lực để phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp. Để nhân viên có thể giúp cho doanh nghiệp hoạt động tốt, đem lại lợi nhuận cao thì cần có các chiến lược phát triển và kỹ năng quản lý, lãnh đạo…….