Hình ảnh

Khóa học Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì, tổng kết ngày 30/09/2022

Khóa học Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì, tổng kết ngày 30/09/2022

Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát bảo trì là nhóm công việc yếu kém nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Mặt khác nếu lập kế hoạch bảo trì tốt, có thể tăng năng suất bảo trì và giảm đáng kể thời gian ngừng máy. Vì vậy khóa học được thiết…….