Hình ảnh

Khóa học Bảo trì công nghiệp hiện đại, tại Công ty TNHH Sản xuất First Solar VN, tổng kết ngày 19/08/2020

Khóa học Bảo trì công nghiệp hiện đại, tại Công ty TNHH Sản xuất First Solar VN, tổng kết ngày 19/08/2020

First Solar là một tập đoàn của Mỹ, chuyên sản xuất về tấm mô đun năng lượng mặt trời hàng đầu trên thế giới. First Solar ra đời năm 1999 khi các nhà sáng lập quyết định cung cấp cho thị trường điện mặt trời để giảm thiểu nhu cầu sử dụng các nguồn tài…….

Khóa học Thủy lực – Tổng kết ngày 03/07/2020

Khóa học Thủy lực giúp học viên có thể tự xây dựng các qui trình và lập kế hoạch bảo trì hệ thống thủy lực, nhằm đảm bảo sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Hiện nay, hệ thống thủy lực được ứng dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp như: Trong…….

Tổng kết khóa đào tạo Thủy lực, ngày 30/12/2019

Quá trình truyền và điều khiển công suất bằng lưu chất nén ngày càng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Các công nghệ đã và đang sử dụng đó là công nghệ khí nén và công nghệ thủy lực. Công nghệ khí nén về cơ bản được sử dụng cho những hệ thống…….

Tổng kết khóa học TPM, ngày 10/12/2019

Nếu bảo trì được xem như là một khoa học và công nghệ chăm sóc sức khỏe máy móc thì bảo trì năng suất toàn diện (TPM) là một chương trình bảo trì liên quan đến một khái niệm mới về bảo trì nhà máy và thiết bị. Mục tiêu của TPM rất toàn diện:…….