Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính

Thời lượng: 40 tiết

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

             Trong sản xuất mỗi doanh nghiệp thường có hàng ngàn loại thiết bị khác nhau đang hoạt động. Mỗi thiết bị đều cần được bảo trì thích hợp để thực hiện yêu cầu của sản xuất nhưng làm thế nào để quản lý hết toàn bộ số lượng thiết bị đó và đảm bảo chúng được bảo trì đúng hạn không xảy ra tình trạng ngừng máy đột xuất . Sử dụng phần mềm để quản lý hệ thống thiết bị và công việc bảo trì sẽ đảm bảo được hệ thống thiết bị hoạt động ổn định nhờ bảo trì đúng thời  hạn.

Khóa học này sẽ cung cấp cho người học nhưng kiến thức cơ bản nhất về hệ thống phần mềm Quản lý thiết bị và bảo trì. Khóa học bao gồm các kiến thức cơ bản, giúp nguời học có khả năng tự thiết lập một hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính tại doanh nghiệp của mình.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

  • Tổng quan về hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính
  • Dữ liệu khởi tạo
  • Quản lý thiết bị
  • Quản lý bảo trì
  • Quản lý kho vật tư, phụ tùng
  • Quản trị hệ thống
  • Triển khai 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

a.Phụ trách tin học\ nhân viên tin học

b.Trưởng phòng kỹ thuật \ nhân viên kỹ thuật

c.Trưởng phòng bảo trì \ nhân viên bảo trì

d.Giám đốc sản xuất \ quản đốc phân xưởng

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Giảng dạy lý thuyết và thực hành trên phần mềm với dữ liệu thực của công ty.

Chú ý:

Học viên cần có máy xách tay với Window XP và Excel 2003

Nắm được những kiến thức cơ bản về quản lý bảo trì và thiết bị của công ty

Các học viên sẽ được cài đặt phần mềm với thời hạn sử dụng 1 tháng

TÀI LIỆU: 

  • Tài liệu giảng dạy được phát cho mỗi học viên một bộ..

LIÊN HỆ:

Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì

Tel: (08) 39.484.494 – 39.487.235

Fax: (08) 38.112.750

Email: info@nangsuatxanh.vn

Website: www.nangsuatxanh.vn

*

*

Top