Giới thiệu

VIỆN NĂNG SUẤTBẢO TRÌ (PRODUCTIVITY AND MAINTENANCE INSTITUTE – PMI) là đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Năng Suất Xanh, chuyên thực hiện các dịch vụ đào tạo và tư vấn về năng suất, chất lượng,  bảo trì, an toàn và môi trường cho doanh nghiệp.

Quan điểm của chúng tôi về đào tạo tại doanh nghiệp

  • Đào tạo tại doanh nghiệp mang lại lợi nhuận nhiều hơn bất cứ loại hình đầu tư nào vào kỹ thuật, thiết bị hay công nghệ thậm chí còn mang lại lợi nhuận nhiều hơn cả việc đầu tư vào nghiên cứu phát triển.
  • Đào tạo nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp cụ thể hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn đào tạo tại các trường đại học.
  • Sau 1 năm, những nhân viên được đào tạo có năng suất cao hơn ít nhất là 20% so với những nhân viên không được đào tạo.

Đội ngũ chuyên gia

Quy tụ, chọn lọc những giảng viên, chuyên gia hàng đầu và nhiều kinh nghiệm từ các trường đại học: Trường Đại học  Bách khoa TP. HCM, Trường Đại học Công nghiệp Sài Gòn, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP. HCM, v..v…, Viện nghiên cứu và các chuyên gia độc lập từ các công ty nổi tiếng, với quy trình đào tạo được kiểm soát chặt chẽ, Viện Năng suất & Bảo trì đảm bảo chất lượng từng khóa học cho các học viên và doanh nghiệp.

Các dịch vụ:

Dịch vụ đào tạo

  • Đào tạo tại PMI.
  • Đào tạo tại doanh nghiệp.

Đặc điểm của các chương trình đào tạo của chúng tôi là:

Giá trị cốt lõiThực học + Thực hành + Thực lợi. Trong đó, học viên học thấy bổ ích, thích thú và muốn học thực sự; học viên có thể áp dụng những tri thức tiếp thu được trong các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp mình đang làm thông qua các bài tập và báo cáo về các dự án cải tiến cuối khóa học; tổ chức, doanh nghiệp được hưởng lợi từ hiệu quả kinh tế mang lại trong các bài tập, dự án cải tiến được báo cáo cuối khóa và những dự án mà lâu dài học viên có thể tiếp tục đề xuất thực hiện.

Mục tiêu kinh tế của các chương trình đào tạo này là tổ chức, doanh nghiệp cứ đầu tư 1 đồng cho đào tạo thì sau 1 năm có thể tiết kiệm hoặc gia tăng lợi nhuận được ít nhất là 5 đồng nhờ thực hiện các dự án cải tiến.

Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết ngắn gọn + Thực hành là chính + Vừa dạy vừa tư vấn để học viên làm tốt, hiệu quả các bài tập và dự án cải tiến có tính khả thi cho tổ chức, doanh nghiệp của mình.   

Dịch vụ tư vấn

Chúng tôi nhận thực hiện các dịch vụ tư vấn các chương trình nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả bảo trì thiết bị (OEE), cải thiện an toàn và môi trường làm việc.

Mong muốn của chúng tôi

Nâng cao năng suất, giảm các loại chi phí và lãng phí, làm tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

*

*

Top